დღევანდელი მსოფლიო – როდესაც ბუზი ჩავარდება ყავაში

დღევანდელი მსოფლიო – როდესაც ბუზი ჩავარდება ყავაში. (იუმორი) იტალიელი – გაცეცხლებული გადაღვრის ყავას და ვაფანკულოს გაჰყვირის.…