გურიის მოამბე

რეკომენდაცია-ჯანსაღი ცხოვრებისთვის

რატომ არ უნდა დაკარგოთ კომშის კურკები, რა გადატრიალება მოხდა მედიცინაში, როცა სიტყვა ცხელი – ცივით შეიცვალა…

რეკომენდაციები სიცოცხლისათვის

1-გლიკოგენოზები, ჰიპოგლიკემია, მსოფლიოს მოსახლეობის, ყველაზე დიდი ნაწილის დავადებაა. ჩვენთან არ არის მედიცინა, ყველა რგოლში იმ დონეზე,…