გენიალური ლანჩხუთელი მხატვარი რომელიც საკუთარმა ხალხმა მიივიწყა

ანტონ გოგიაშვილი (გოგეშვილი) – მხატვარი-გრაფიკოსი, ბეჭდური გამოცემების პირველი ქართველი გრაფიკოსი, გამორჩეული ხმის მომღერალი  ნიგოითის თემის სოფელ…