“აღენიშნებოდა ძლიერი შფოთვა და შიში დახურული სივრცისადმი” კლინიკა დაკავებულ უკრაინელზე

“აღენიშნებოდა ძლიერი შფოთვა და შიში დახუერული სივრცისადმი” კლინიკა დაკავებულ უკრაინელზე ოზურგეთის დროებითი დაკავების იზოლატორში მყოფი უკრაინის…