გლობალური დათბობა, ტყეები და ქარსაფარი ზოლების მნიშვნელობა

დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში გარემოსდაცვითი სათემო ორგანიზაცია “ეკოს” მიერ განხორციელდა ორდღიანი შეხვედრა-ტრენინგი გარემოსდაცვით თემებზე: გლობალური დათბობა, ტყეები…