რას წერდა “ცნობის ფურცელი“  1887 წელს ლანჩხუთის თეატრზე

რას წერდა ვალერიან გუნიას რედაქტორობით გამომავალი გაზეთი „ცნობის ფურცელი“  1887 წლის 14 აგვისტოს ნომერში ლანჩხუთელ სცენის…