მამა დემეტრე: “ვენაცვალე პუტინს ყვერებში ქი გიქნათ ნაქნარი”

“ვენაცვალე პუტინს ყვერებში ქი გიქნათ ნაქნარი, თქვენთან შედარებით კაცია კაცური” – ამ და  რუსეთის ხელმძღვანელის მისამართის…