ნატო რუსეთის გასასამართლებლად თანამეგობრობას საერთაშორისო ტრიბუნალის შექმნისკენ მოუწოდებსის

რუსეთის ტერორისტულ სახელმწიფოდ ცნობა და საერთაშორისო თანამეგობრობას აგრესორი წვეყნის ხელისუფლების გასასამართლებლად საერთაშორისო ტრიბუნალის შექმნა უკრაინის ამ…