ქალაქი ოზურგეთი – “საპარასკეო” – 1904 წელი;

ქართველი გრაფიკოსი მხატვრის, ანტონ გოგიაშვილის მიერ 1904 წელს შექმნილი გრაფიკული ნამუშევარი ოზურგეთის მაზრა; ქალაქი ოზურგეთი –…