” 2 საათია ვრეკავ 112 ში – დამცინის მორიგე “მანქანა არ გყავსო” – რატომ არ ემსახურება მძიმე პაციენტებს სასწრაფო?”

სანამ თქვენთან არ დავრეკე, არაფერი არ მოხდა საერთოდ, მანამ ყურადღება არ მოგვაქცია არავინ. ე.ი. უნდა მოკვდეს…