გურიის ერობის თავმჯდომარე სიო ჭანტურიშვილი – დახვრიტეს 1937 წელს

სიო დიმიტრის-ძე ჭანტურიშვილი დაიბადა 1884 წლის 2 თებერვალს ოზურგეთის მაზრის სოფელ აცანაში. დაამთავრა ქუთაისის გიმნაზია, შემდეგში…