ქართული სამთავროების ერთობლივი საზღვაო ბრძოლები

1715-16 წლებში აფხაზთა საბრძოლო გემები ფაქტიურად სრულად აკონტროლებდნენ აღმოსავლეთ შავი ზღვის სანაპირო წყლებს. მაგალითად 1716 წელს…