ღომის ციხის მთის უძველესი ციკლოპური მიწისქვეშა ნაგებობები და  „ვარდის ქვის“ ქვასვეტი

არსებობს მოსაზრება იმის თაობაზე, რომ ღომის ციხე (ზოტის მახლობლად), ბუკის ციხე და ასკანის ციხე წარმოადგენდა იმ…