“ჩხავერისა“ და „საკმიელას“ შემდეგ გურიაში კიდევ ერთი გურული ვაზის „ბადაგის“ პოპულარიზაცია იწყება

„ბადაგი“ ეს არის უნიკალური გურული ვაზის ჯიში, ის შეუდარებელია როგორც საღვინედ, ასევე სუფრისათვის. ის უნიკალურია როგორც…