ვის და რატომ უხდიდნენ მადლობას ქაქუთსა და ჭანიეთში 1899 წელს

ბ-ნო რედაქტორო! უმორჩილესად გთხოვთ, თქვენი პატივცემულ გაზეთ „ცნობის ფურცელი“ საშუალებით უგულითადესი მადლობა გამოვუცხადო, როგორც ჩემი მხრიდან…