რა არის დაცული ამ მუზეუმში რომლის დანგრევასაც “ქართული ოცნების” ხელისუფლება გეგმავს

რა არის დაცული ამ მუზეუმში რომლის დანგრევასაც “ქართული ოცნების” ხელისუფლება გეგმავს VIII-XIX სს-ის ქართული ოქრომჭედლობისა და…