ჯიხეთის დედათა მონასტერი – 1904 წელი

ქართველი გრაფიკოსი მხატვრის, ანტონ გოგიაშვილის მიერ 1904 წელს შექმნილი გრაფიკული ნამუშევარი ოზურგეთის მაზრა; ჯიხეთის დედათა მონასტერი…