ვინ იყო ქართველი თავადის ქალი, რომელმაც გასულ საუკუნეში პირველი “მის ევროპა” მოიგო

  1. ყვე­ლა დრო­ში, ქა­ლის სი­ლა­მა­ზე გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი ყუ­რა­დღე­ბის არე­ში იყო მოქ­ცე­უ­ლი. იც­ვლე­ბა მხო­ლოდ სი­ლა­მა­ზის შე­ფა­სე­ბის კრი­ტე­რი­უ­მე­ბი და მისი დე­მონ­სტრი­რე­ბის მას­შტა­ბე­ბი. დღეს, ლა­მაზ ქალს მთე­ლი მსოფ­ლი­ოს და­სა­ნა­ხა­ვად შე­უძ­ლია, მო­ი­პო­ვოს “მის სამ­ყა­როს” ტი­ტუ­ლი და ამით სა­კუ­თა­რი სა­ხე­ლი პლა­ნე­ტის ლა­მაზ­მან­თა სი­ა­ში ჩა­წე­როს.

მაგ­რამ ამ­ჯე­რად, ერთი, გა­ცი­ლე­ბით მოკ­რძა­ლე­ბუ­ლი სი­ლა­მა­ზის კონ­კურ­სის შე­სა­ხებ გი­ამ­ბობთ, რო­მე­ლიც გა­სუ­ლი სა­უ­კუ­ნის და­სა­წყის­ში, პა­რიზ­ში მო­ე­წყო და რომ­ლის გა­მარ­ჯვე­ბუ­ლიც, ქარ­თვე­ლი თა­ვა­დის ქალი – ეკა­ტე­რი­ნე თარ­ხან-მო­უ­რა­ვი გახ­და.

თუ გა­ვით­ვა­ლის­წი­ნებთ, რომ ეკა­ტე­რი­ნეს­თან ერ­თად, ამ კონ­კურ­სში ავ­სტრი­ის მე­ფის ასუ­ლი და იტა­ლი­ე­ლი მი­ლი­ო­ნე­რის ქა­ლიშ­ვი­ლიც მო­ნა­წი­ლე­ობ­დნენ, შეგ­ვიძ­ლია ვი­ვა­რა­უ­დოთ, რომ ახალ­გაზ­რდა ქალ­ბა­ტო­ნე­ბი “მის ევ­რო­პის” ტი­ტუ­ლის­თვის იბ­რძოდ­ნენ.

ელერ თარ­ხნიშ­ვი­ლი, ეკა­ტე­რი­ნე თარ­ხნიშ­ვი­ლის შვი­ლიშ­ვი­ლი:

– გი­ორ­გი სა­ა­კა­ძის პირ­და­პი­რი შთა­მო­მავ­ლე­ბი ვართ. ბე­ბია, სა­ა­კა­ძის მე­ა­თე თა­ო­ბას ეკუთ­ვნო­და, მე შე­სა­ბა­მი­სად, მე­თორ­მე­ტე თა­ო­ბის წარ­მო­მად­გე­ნე­ლი გახ­ლა­ვართ. ჩვე­ნი შო­რე­უ­ლი წი­ნაპ­რე­ბი და­ღეს­ტნი­დან არი­ან წა­მო­სუ­ლი, შემ­დეგ ისი­ნი სომ­ხეთ­ში ცხოვ­რობ­დნენ, მოგ­ვი­ა­ნე­ბით კი – ქარ­თლში, ფრო­ნეს ხე­ო­ბა­ში და­სახ­ლდნენ. გი­ორ­გი სა­ა­კა­ძე კას­პის რა­ი­ონ­ში, სო­ფელ ნოს­ტე­ში ცხოვ­რობ­და, ბე­ბი­ა­ჩე­მი კი, მის მახ­ლობ­ლად, სო­ფელ ახალ­ქა­ლაქ­ში გა­ი­ზარ­და. მა­მა­მი­სი, გრი­გოლ თარ­ხან-მო­უ­რა­ვი სამ­ხედ­რო სამ­სა­ხურ­ში გახ­ლდათ და პოლ­კოვ­ნი­კის წო­დე­ბა ჰქონ­და.

ეკა­ტე­რი­ნეს დედა, ეფე­მია კი, ცნო­ბი­ლი კრი­ტი­კო­სის, ია­კობ მან­სვე­ტაშ­ვი­ლის და იყო. ია­კობ მან­სვე­ტაშ­ვი­ლი ილია ჭავ­ჭა­ვა­ძეს­თან ერ­თად “ივე­რი­ა­ში” მუ­შა­ობ­და. მშობ­ლე­ბი ბე­ბი­ას ისე ზრდიდ­ნენ, რო­გორც ნამ­დვილ თა­ვა­დიშ­ვილს და გან­სა­კუთ­რე­ბით ანე­ბივ­რებ­დნენ იმის გამო, რომ რამ­დე­ნი­მე დედ­მა­მიშ­ვილს შო­რის, ცო­ცხა­ლი მხო­ლოდ ის დარ­ჩა. ეკა­ტე­რი­ნეს და-ძმე­ბი, სხვა­დას­ხვა ავად­მყო­ფო­ბის გამო, სხვა­დას­ხვა ასაკ­ში გარ­და­იც­ვალ­ნენ.

რო­დე­საც ეკა­ტე­რი­ნე წა­მო­ი­ზარ­და, მშობ­ლებ­მა ის კულ­ტუ­რის, კარ­გი მა­ნე­რე­ბის ასათ­ვი­სებ­ლად და ფრან­გუ­ლი ენის შე­სას­წავ­ლად, პა­რიზ­ში წა­იყ­ვა­ნეს. თარ­ხან-მო­უ­რა­ვე­ბის ოჯა­ხი საფ­რან­გეთ­ში 1903-1907 წლებ­ში ცხოვ­რობ­და. ქარ­თვე­ლი თა­ვა­დე­ბი უმე­ტეს დროს, პა­რიზ­ში ატა­რებ­დნენ, ზა­ფხუ­ლო­ბით კი იქვე ახ­ლოს, პა-დე-კა­ლეს სრუ­ტეს­თან მი­ემ­გზავ­რე­ბოდ­ნენ და­სას­ვე­ნებ­ლად.

ეკა­ტე­რი­ნეს ძა­ლი­ან ჰყვა­რე­ბია წყალ­ში ყოფ­ნა. ამის გამო, ფრან­გმა მე­გობ­რებ­მა მას გედი შე­არ­ქვეს.

ambebi.ge

გააზიარეთ და მოიწონეთ სტატია:
Pin Share