ვინ იყო ქართველი თავადის ქალი, რომელმაც გასულ საუკუნეში პირველი “მის ევროპა” მოიგო

 1. ყვე­ლა დრო­ში, ქა­ლის სი­ლა­მა­ზე გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი ყუ­რა­დღე­ბის არე­ში იყო მოქ­ცე­უ­ლი. იც­ვლე­ბა მხო­ლოდ სი­ლა­მა­ზის შე­ფა­სე­ბის კრი­ტე­რი­უ­მე­ბი და მისი დე­მონ­სტრი­რე­ბის მას­შტა­ბე­ბი. დღეს, ლა­მაზ ქალს მთე­ლი მსოფ­ლი­ოს და­სა­ნა­ხა­ვად შე­უძ­ლია, მო­ი­პო­ვოს “მის სამ­ყა­როს” ტი­ტუ­ლი და ამით სა­კუ­თა­რი სა­ხე­ლი პლა­ნე­ტის ლა­მაზ­მან­თა სი­ა­ში ჩა­წე­როს.

მაგ­რამ ამ­ჯე­რად, ერთი, გა­ცი­ლე­ბით მოკ­რძა­ლე­ბუ­ლი სი­ლა­მა­ზის კონ­კურ­სის შე­სა­ხებ გი­ამ­ბობთ, რო­მე­ლიც გა­სუ­ლი სა­უ­კუ­ნის და­სა­წყის­ში, პა­რიზ­ში მო­ე­წყო და რომ­ლის გა­მარ­ჯვე­ბუ­ლიც, ქარ­თვე­ლი თა­ვა­დის ქალი – ეკა­ტე­რი­ნე თარ­ხან-მო­უ­რა­ვი გახ­და.

თუ გა­ვით­ვა­ლის­წი­ნებთ, რომ ეკა­ტე­რი­ნეს­თან ერ­თად, ამ კონ­კურ­სში ავ­სტრი­ის მე­ფის ასუ­ლი და იტა­ლი­ე­ლი მი­ლი­ო­ნე­რის ქა­ლიშ­ვი­ლიც მო­ნა­წი­ლე­ობ­დნენ, შეგ­ვიძ­ლია ვი­ვა­რა­უ­დოთ, რომ ახალ­გაზ­რდა ქალ­ბა­ტო­ნე­ბი “მის ევ­რო­პის” ტი­ტუ­ლის­თვის იბ­რძოდ­ნენ.

ელერ თარ­ხნიშ­ვი­ლი, ეკა­ტე­რი­ნე თარ­ხნიშ­ვი­ლის შვი­ლიშ­ვი­ლი:

– გი­ორ­გი სა­ა­კა­ძის პირ­და­პი­რი შთა­მო­მავ­ლე­ბი ვართ. ბე­ბია, სა­ა­კა­ძის მე­ა­თე თა­ო­ბას ეკუთ­ვნო­და, მე შე­სა­ბა­მი­სად, მე­თორ­მე­ტე თა­ო­ბის წარ­მო­მად­გე­ნე­ლი გახ­ლა­ვართ. ჩვე­ნი შო­რე­უ­ლი წი­ნაპ­რე­ბი და­ღეს­ტნი­დან არი­ან წა­მო­სუ­ლი, შემ­დეგ ისი­ნი სომ­ხეთ­ში ცხოვ­რობ­დნენ, მოგ­ვი­ა­ნე­ბით კი – ქარ­თლში, ფრო­ნეს ხე­ო­ბა­ში და­სახ­ლდნენ. გი­ორ­გი სა­ა­კა­ძე კას­პის რა­ი­ონ­ში, სო­ფელ ნოს­ტე­ში ცხოვ­რობ­და, ბე­ბი­ა­ჩე­მი კი, მის მახ­ლობ­ლად, სო­ფელ ახალ­ქა­ლაქ­ში გა­ი­ზარ­და. მა­მა­მი­სი, გრი­გოლ თარ­ხან-მო­უ­რა­ვი სამ­ხედ­რო სამ­სა­ხურ­ში გახ­ლდათ და პოლ­კოვ­ნი­კის წო­დე­ბა ჰქონ­და.

ეკა­ტე­რი­ნეს დედა, ეფე­მია კი, ცნო­ბი­ლი კრი­ტი­კო­სის, ია­კობ მან­სვე­ტაშ­ვი­ლის და იყო. ია­კობ მან­სვე­ტაშ­ვი­ლი ილია ჭავ­ჭა­ვა­ძეს­თან ერ­თად “ივე­რი­ა­ში” მუ­შა­ობ­და. მშობ­ლე­ბი ბე­ბი­ას ისე ზრდიდ­ნენ, რო­გორც ნამ­დვილ თა­ვა­დიშ­ვილს და გან­სა­კუთ­რე­ბით ანე­ბივ­რებ­დნენ იმის გამო, რომ რამ­დე­ნი­მე დედ­მა­მიშ­ვილს შო­რის, ცო­ცხა­ლი მხო­ლოდ ის დარ­ჩა. ეკა­ტე­რი­ნეს და-ძმე­ბი, სხვა­დას­ხვა ავად­მყო­ფო­ბის გამო, სხვა­დას­ხვა ასაკ­ში გარ­და­იც­ვალ­ნენ.

რო­დე­საც ეკა­ტე­რი­ნე წა­მო­ი­ზარ­და, მშობ­ლებ­მა ის კულ­ტუ­რის, კარ­გი მა­ნე­რე­ბის ასათ­ვი­სებ­ლად და ფრან­გუ­ლი ენის შე­სას­წავ­ლად, პა­რიზ­ში წა­იყ­ვა­ნეს. თარ­ხან-მო­უ­რა­ვე­ბის ოჯა­ხი საფ­რან­გეთ­ში 1903-1907 წლებ­ში ცხოვ­რობ­და. ქარ­თვე­ლი თა­ვა­დე­ბი უმე­ტეს დროს, პა­რიზ­ში ატა­რებ­დნენ, ზა­ფხუ­ლო­ბით კი იქვე ახ­ლოს, პა-დე-კა­ლეს სრუ­ტეს­თან მი­ემ­გზავ­რე­ბოდ­ნენ და­სას­ვე­ნებ­ლად.

ეკა­ტე­რი­ნეს ძა­ლი­ან ჰყვა­რე­ბია წყალ­ში ყოფ­ნა. ამის გამო, ფრან­გმა მე­გობ­რებ­მა მას გედი შე­არ­ქვეს.

ambebi.ge

გააზიარეთ და მოიწონეთ სტატია:

მსგავსი სტატიები

 • 90
  “ომი არ დამთავრდებულა” – რას გააკეთებს, ციხიდან გამოსვლის შემდეგ, ბაჩო ახალაია? – ანი ნადარეიშვილი“ცხოვ­რე­ბამ დამ­ცი­ნა”, – გა­ნა­ცხა­და თავ­დაც­ვის ყო­ფი­ლი მი­ნის­ტრის, ბაჩო ახა­ლა­ი­ას მე­უღ­ლემ ანი ნა­და­რე­იშ­ვილ­მა, ტე­ლე­კომ­პა­ნია “მთა­ვა­რის” გა­და­ცე­მა­ში “მხო­ლოდ ლე­ლას­თან”. რო­გორც ირ­კვე­ვა, ანი ნა­და­რე­იშ­ვილ­მა ად­ვო­კა­ტის ლი­ცენ­ზია მო­ი­პო­ვა და ლა­მის ყო­ველ­დღი­უ­რად დი­ლის 10 სა­ა­თი­დან 6 სა­ა­თამ­დე პე­რი­ოდს მე­უღ­ლეს­თან, ცი­ხე­ში ატა­რებს. “იმის ფონ­ზე, რა­საც ვა­კე­თებ­დით – წლე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში ადა­მი­ა­ნის უფ­ლე­ბე­ბის დაც­ვა­ზე ვმუ­შა­ობ­დით, ვიბ­რძო­დით, აქეთ შე­მოგ­ვიტ­რი­ალ­და ყვე­ლა­ფე­რი და დაგ­ვაბ­რა­ლეს გა­უ­გო­ნა­რი…
  Tags: და, ლი, ში, სა, ვი, მე, რი, მთავარი, თემა, ახალი
 • 90
  "ცოტა ხან­გრძლი­ვად უნდა შევ­წუხ­დეთ და ერ­თმა­ნეთ­საც ვუ­თხრათ, რომ ასე ცხოვ­რე­ბა არ შე­იძ­ლე­ბა"გია მურ­ღუ­ლია: ქარ­თუ­ლი მენ­ტა­ლო­ბი­სა და ქცე­ვის ყვე­ლა­ზე უა­რეს­მა, ამაზ­რზენ­მა მო­ცე­მუ­ლო­ბებ­მა - ზოგ ყე­ყეჩს პატ­რი­ო­ტიზ­მის უმაღ­ლე­სი მწვერ­ვა­ლი რომ ჰგო­ნია - კონ­კრე­ტუ­ლი მო­ძა­ლა­დე სა­ხე­ე­ბი შე­ი­ძი­ნა და სიკ­ვდი­ლი და­თე­სა. და ეს იმ ქვე­ყა­ნა­ში, რო­მელ­მაც სამ­ყა­როს ამ­დე­ნი კე­თი­ლი საქ­მე და გულ­ღი­ა­ო­ბა აჩ­ვე­ნა.სიყ­ვა­რუ­ლი არას­დროს არის სიკ­ვდი­ლის არც მი­ზე­ზი, არც მი­ზა­ნი და არც შე­დე­გი.მისი სა­ხე­ლით ადა­მი­ა­ნი…
  Tags: და, მა, ლი, ლა, სა, მო, ვა, რე, ა, მთავარი
 • 89
  სააკაშვილი ივანიშვილზე-ჩემთან მოდიოდა მლიქვნელური, ყოველთვის დაოთხილი, წელში მოხრილი..."ივა­ნიშ­ვილ­მა ჩემი პრე­ზი­დენ­ტო­ბის შემ­დეგ ორ­ჯერ თუ სამ­ჯერ მო­ი­თხო­ვა ჩემ­თან შეხ­ვედ­რა, შე­მო­დი­ო­და ყო­ველ­თვის და­ო­თხი­ლი, წელ­ში მოხ­რი­ლი, სა­შინ­ლად მლიქ­ვნე­ლუ­რი, ასე ახა­სი­ა­თებთ ყო­ველ­თვის იმ ადა­მი­ა­ნებს, ვინც მათ ზე­მოთ არის, იმათ უნდა ემ­ლიქ­ვნე­ლონ და ვინც ქვე­მოთ არის, ისი­ნი უნდა და­ჩაგ­რონ. ამი­ტომ არ მიყ­ვარს მლიქ­ვნე­ლე­ბი. ერთ-ერთ შეხ­ვედ­რა­ზე კარ­გად მახ­სოვს შე­მომ­თა­ვა­ზა ჩემ­თვის და ჩემი ოჯა­ხის­თვის სახ­ლე­ბის…
  Tags: და, რი, ლი, მო, მე, მა, სა, ბის, ა, მთავარი
 • 88
  "წულუკიანი ივანიშვილის დღევანდელი სახეა..."რე­ზო­ნან­სუ­ლი გა­მოდ­გა პარ­ლა­მენ­ტის სხდო­მა­ზე იუს­ტი­ცი­ის ექსმი­ნის­ტრის და ამ­ჟა­მინ­დე­ლი დე­პუ­ტა­ტის თეა წუ­ლუ­კი­ა­ნის გა­მოს­ვლა, როცა მან "მთა­ვა­რი არ­ხის" გე­ნე­რა­ლუ­რი დი­რექ­ტო­რის ნიკა გვა­რა­მი­ას ტე­ლე­ფო­ნის ნო­მე­რი გა­ა­სა­ჯა­რო­ვა. სა­ინ­ტე­რე­სო ამ­ბე­ბი მას შემ­დეგ და­ი­წყო, რაც ევ­რო­კავ­ში­რის წარ­მო­მად­გენ­ლო­ბის ხელ­მძღვა­ნელ­მა კარლ ჰარ­ცელ­მა ეს უარ­ყო­ფი­თად შე­ა­ფა­სა. ამის შემ­დეგ ჰარ­ცე­ლი წუ­ლუ­კი­ან­მა პარ­ლა­მენ­ტში და­ი­ბა­რა, შეხ­ვედ­რის შემ­დეგ კი გა­ნა­ცხა­და, ეს ჰარ­ცე­ლის პი­რა­დი მო­საზ­რე­ბა იყოო,…
  Tags: და, ლი, სა, მა, მო, ში, ა, ვა, რი, რე