რატომ გაჰყავთ გზა გომისმთაზე – ვინ და რატომ დევნის კურორტზე მიწების მფლობელებს

ამიერკავკასიის სტატისტიკურ-ეკონომიკური კრებულის (გამოცემულია 1925 წელს) მიხედვით გურიაში, კერძოდ ოზურგეთში. არსებობს ლატერიტული წარმონაქმნების საკმაოდ დიდი დანალექები,…