გურულები რუსთაველზე – ამ ორმა დღემ ნათლად დაანახა ქვეყანას, რომ აღარ არის დრო თმენის

ამ ორმა დღემ ნათლად დაანახა ქვეყანას, რომ აღარ არის დრო თმენის… ახლა მოთმენა დანაშაულია …. ათეულ…