67 მეტრიანი ფრთის დაუჯერებელი ტრანსპორტირება, რომელმაც ხალხი საგონებელში ჩააგდო

დღეს ზეგრძელი და მეგა-გაბარიტული  ტვირთების საერთო გამოყენების გზებზე გადატანით ვერავის გააოცებ, მაგრამ იმან, რაც ლუქსემბურგში დაფიქსირდა…