ლაჩხუთის საკრებულოში ა(ა)იპ “ეკონომიკური განვითარებისა და ინოვაციების ცენტრი” გაუქმების პროცესი დაიწყო

ლაჩხუთის მუნიციპალურმა საკრებულომ ა(ა)იპ “”ეკონომიკური განვითარებისა და ინოვაციების ცენტრი”” გაუქმების პროცესი დაიწყო, საკრებულოს ბიურომ ეს საკითხი…