დავით ზურაბიშვილი – ციკლიდან “არ ვიცი, იქნებ გამოგადგეთ რამეში”

ხელისუფლების ანტიდასავლური პროპაგანდა არის სხვადასხვა, ზოგჯერ წინააღმდეგობრივი კლიშეების ეკლექტური ნარევი. როგორც საკუთარმა პრაქტიკამ დამარწმუნა, როცა პროპაგანდისტს…