საქართველოსნაირ მცირემიწიან ქვეყანაში მნიშვნელოვანია საჰექტარო მოსავლის ზრდა რაშიც ქარსაფარი ზოლების არსებობა გადამწყვეტია

ქარსაფარი ზოლების გაშენების ისტორია ასეულ წლებს ითვლის. მათი მთავარი დანიშნულება იყო ქარის სიძლიერის კოეფიციენტის შემცირება, ასევე…