ოზურგეთელმა მეცნიერებმა ნაშრომი „ჩაის კულტურა საქართველოში“ ინგლისურ ენაზე გამოსცეს

ქართულ და ინგლისურ ენებზე გამოვიდა ნაშრომი „ჩაის კულტურა საქართველოში“ (წარსული, აწყმო, მომავალი), ავტორები: თამაზ მიქაძე, თემურ…