1922 წელს ოზურგეთში სიტუაცია იმდენად დამძიმდა ადგილზე სერგო ორჯონიკიძე და ვანო სტურუა ჩამოვიდნენ

1921 წლის 16 სექტემბერს საქართვერლოს კომუნისტური პარტიის ცენტრალურმა პრეზიდიუმმა მოსკოვიდან მიღებული დირექტივის საფუძელზე შექმნა განსაკუთრებული დანიშნულების…