გლობალური დათბობა, ტყეები და ქარსაფარი ზოლების მნიშვნელობა

დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში გარემოსდაცვითი სათემო ორგანიზაცია “ეკოს” მიერ განხორციელდა ორდღიანი შეხვედრა-ტრენინგი გარემოსდაცვით თემებზე: გლობალური დათბობა, ტყეები…

საქართველოსნაირ მცირემიწიან ქვეყანაში მნიშვნელოვანია საჰექტარო მოსავლის ზრდა რაშიც ქარსაფარი ზოლების არსებობა გადამწყვეტია

ქარსაფარი ზოლების გაშენების ისტორია ასეულ წლებს ითვლის. მათი მთავარი დანიშნულება იყო ქარის სიძლიერის კოეფიციენტის შემცირება, ასევე…