“ბახვი 1” ჰესი და … “იქნება გამოსვლები და გაფიცვები, კარვები  და უბედურებები” – შეიცვლება თუ არა ბახმარო

“თუ სამინისტრო  აი, ამ ჩვენი ექსპერტების ნამუშევარს არ გაითვილისწინებს და არ აღიარებს, რომ ეს არ არის…