დაცვის პოლიცია “ბრძანებას ჟურნალისტების ოზურგეთის საკრებულოს შენობაში არ შეშვებაზე პოლიციის პოლკოვნიკი გაბედავა გასცემს”

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს შენობაში ჟურნალისტების შესვლის აკრძალვის ბრძანება დაცვის პოლიციის ოზურგეთის სამსახურის უფროსმა, პოლიციის პოლკოვნიკმა გოჩა…