გურიაში შესაძლებელია ალუმინის წარმოება

ამიერკავკასიის სტატისტიკურ-ეკონომიკური კრებულის (გამოცემულია 1925 წელს) მიხედვით გურიაში, კერძოდ ოზურგეთში არსებობს ლატერიტული წარმონაქმნების საკმაოდ დიდი დანალექები,…