კითხვებზე პასუხები 300 ლარის ოდენობით დაქირავებულთა ერთჯერად დახმარებასთან დაკავშირებით

დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტო ხშირად დასმულ კითხვებზე ვრცელ პასუხებს აქვეყნებს. საუბარია იმ პირებზე, რომელთაც დაწესებული შეზღუდვებიდან გამომდინარე…