“რამე გახსენდებათ ცუდის მეტი რაც რუსებს ჩვენთვის გაუკეთებიათ”?

მხოლოდ მცირედი ფაქტები: (არ შევეხები ეკონომიკას, თავდაცვას და სხვა დახმარებებს) 1. ვისი დაფინანსებულია საქართველოში უნიკალური ხელნაწერების,…