“მორ­ჩი რა­ა­აა!…ეგ შენ მის­გან გა­ნა­წა­მებ ოჯა­ხებს მო­ახ­სე­ნე!!!….დიდ სამ­სჯავ­რო­ზე, ეს პი­რუ­ტყვი ჯო­ჯო­ხეთ­ში მოხ­ვდე­ბა…შიგ კუპ­რში!”-რა დაუწერა ქეთი დოლიძემ გოგა ჩანადირს, რომელიც სააკაშვილისადმი თანაგრძნობა გამოხატა?

სპე­ცი­ა­ლურ­მა პე­ნი­ტენ­ცი­ურ­მა სამ­სა­ხურ­მა სა­ქარ­თვე­ლოს მე­სა­მე პრე­ზი­დენ­ტის მი­ხე­ილ სა­აკშ­ვი­ლის სა­მე­დი­ცი­ნო კლი­ნი­კა­ში გა­და­ღე­ბუ­ლი კად­რე­ბი გა­ა­სა­ჯა­რო­ვა. რო­გორც სას­ჯე­ლაღ­სრუ­ლე­ბის მი­ნის­ტრმა რატი ბრე­გა­ძემ გა­ნა­ცხა­და, ეს კად­რე­ბი გა­და­ღე­ბუ­ლია ა.წ. აგ­ვის­ტო­დან მო­ყო­ლე­ბუ­ლი დღემ­დე. ბოლო კად­რე­ბი თა­რიღ­დე­ბა 12 დე­კემ­ბრით.

ვი­დე­ო­კად­რებს სრუ­ლი­ად სა­ზო­გა­დო­ე­ბა სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში გა­მო­ეხ­მა­უ­რა. მათ შო­რის იყო ფო­ტოგ­რა­ფი გოგა ჩა­ნა­დი­რი, რო­მელ­მაც და­წე­რა, რომ მსგავ­სი კად­რე­ბის გა­სა­ჯა­რო­ვე­ბა არ შე­იძ­ლე­ბა.

“ვნა­ხე მი­ხე­ილ სა­ა­კაშ­ვი­ლის ვი­დე­ო­კად­რე­ბი, რო­მე­ლიც იუს­ტი­ცი­ის სა­მი­ნის­ტრომ გა­მო­აქ­ვეყ­ნა. ჯერ ერთი, ამ 2 თვის­წი­ნი­ნა­დე­ლი კად­რე­ბის გა­მომ­ზე­უ­რე­ბა ნამ­დვი­ლად არ შე­იძ­ლე­ბა, მე­ო­რეც, ვერ მივ­ხვდი, რისი მომ­ცე­მი იყო და რისი თქმა უნ­დო­და ამ ვი­დე­ო­მონ­ტა­ჟით უწყე­ბას და მე­სა­მეც, ვერც ეს ყბა­და­ღე­ბუ­ლი სი­მუ­ლა­ცია და­ვი­ნა­ხე, ვერც მსჯავ­რდე­ბუ­ლის უა­ვად­მყო­ფო­ბა.

ის კარ­გად ჩანს, რომ სა­მე­დი­ცი­ნო გა­რე­მო ნამ­დვი­ლად კარ­გია, მაგ­რამ არის კი საკ­მა­რი­სი, რომ მის ჯან­მრთე­ლო­ბა­სა და სი­ცო­ცხლეს საფრ­თხე არ შე­ექ­მნას? წი­ნა­აღ­მდეგ შემ­თხვე­ვა­ში, ეს უმ­ძი­მეს შე­დე­გებს მო­ი­ტანს” – წერს გოგა ჩა­ნა­დი­რი. მის პოსტს უამ­რა­ვი კო­მენ­ტა­რი მოჰ­ყვა, გან­სხვა­ვე­ბუ­ლი შე­ფა­სე­ბე­ბით. მათ შო­რის, ვინც სა­კუ­თა­რი პო­ზი­ცია და­ა­ფიქ­სი­რა იყო რე­ჟი­სო­რი ქეთი დო­ლი­ძე, რო­მელ­მაც კო­მენ­ტარ­ში აღ­ნიშ­ნა:

“მორ­ჩი რა­ა­აა! ეგ შენ მის­გან გა­ნა­წა­მებ ოჯა­ხებს მო­ახ­სე­ნე!!! დიდ სამ­სჯავ­რო­ზე, ეს პი­რუ­ტყვი ჯო­ჯო­ხეთ­ში მოხ­ვდე­ბა, შიგ კუპ­რში!”

resonancedaily.com

გააზიარეთ და მოიწონეთ სტატია:
Pin Share