“ეს ქვეყანა მხოლოდ იმისთვის ხომ არ შეუქმნია გამჩენს, რომ ვიღაც გაუმაძღრებმა ფული აკეთონ?!”

“100 წლის მერე ასტეროიდმა რომ უნდა ჩაგვიქროლოს, იმის პროგნოზს აკეთებენ, ჩიტები რომ ბუდეში ერთმანეთს ეჩურჩულებიან, იმასაც…