როგორ შეიცვალა დედის როლი დროთა განმავლობაში?

დედობა 21-ე საუკუნეში, როგორც არჩევანი და არა შემთხვევითობა – როგორ შეიცვალა დედის როლი დროთა განმავლობაში? ისე­ვე, რო­გორც ბევ­რი სხვა რო­ლი­სა თუ ცნე­ბის აღ­ქმა, 21-ე სა­უ­კუ­ნე­ში დე­დო­ბაც რა­დი­კა­ლუ­რად იც­ვლე­ბა. დღე­ვან­დე­ლი დე­დე­ბი წინა თა­ო­ბე­ბის დე­დებ­თან შე­და­რე­ბით უკვე სხვა­ნა­ი­რე­ბი არი­ან – მათ, სა­ვა­რა­უ­დოდ, უმაღ­ლე­სი გა­ნათ­ლე­ბა აქვთ მი­ღე­ბუ­ლი, სრულ გა­ნაკ­ვეთ­ზე მუ­შა­ო­ბენ, ორ შვილ­ზე მეტი იშ­ვი­ა­თად ჰყავთ და უფრო იშ­ვი­ა­თად იღე­ბენ იმ გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბას, რა­საც ქორ­წი­ნე­ბა ჰქვია.

და­საქ­მე­ბა და­ს­ქ­მე­ბის კუ­თხით, დე­დე­ბი­სა და მა­მე­ბის როლი ახლა უფრო მე­ტად ჰგავს ერ­თმა­ნეთს, ვიდ­რე ოდეს­მე. წინა სა­უ­კუ­ნის უმე­ტე­სი პე­რი­ო­დის გან­მავ­ლო­ბა­ში (და მა­ნამ­დე)მშობ­ლე­ბის მო­ვა­ლე­ო­ბე­ბი მე­ტად სპე­ცი­ა­ლი­ზი­რე­ბუ­ლი იყო. მამა მუ­შა­ობ­და და ანა­ზღა­უ­რე­ბას იღებ­და, დე­დის მუ­შა­ო­ბა კი სახ­ლის საქ­მე­ებს ეხე­ბო­და (რა­საც, თა­ვისმხრივ, ფუ­ლა­დი სარ­გე­ბე­ლი არ მოჰ­ყვე­ბო­და). მაგ­რამ რაც ქა­ლებს გა­ნათ­ლე­ბა­ზე მეტი წვდო­მა მი­ე­ცათ, – ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბის გა­მო­ჩე­ნამ სა­ში­ნაო საქ­მე­ე­ბის სიმ­ძი­მე შე­ამ­ცი­რა, დე­დე­ბი­სა და მა­მე­ბის ფუნ­ქცი­ე­ბის გა­მი­ჯვნა შემ­ცირ­და, უფრო მეტ­მა დე­დამ და­ი­წყო ანა­ზღა­უ­რე­ბის­თვის მუ­შა­ო­ბა და პი­რი­ქით, უფრო მეტი მამა და­კავ­და სახ­ლის საქ­მე­ე­ბით.რა თქმა უნდა, გან­სხვა­ვე­ბა ჯერ კი­დევ არ­სე­ბობს:
გააზიარეთ და მოიწონეთ სტატია:

მსგავსი სტატიები

 • 90
  ხაშურის რაიონში ჭონაზე მისულ ბავშვებს დეპუტატმა 900 ლარი აჩუქა29 აპ­რი­ლის სა­ღა­მოს, ხა­შუ­რის მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტის სო­ფელ ოსი­ა­ურ­ში 8-დან 10 წლამ­დე ასა­კის 9 ბავ­შვი ტრა­დი­ცი­ულ ჭო­ნა­ზე გა­ე­შუ­რა. ჯერ სულ ხუ­თი­ო­დე კვერ­ცხი ჰქონ­დათ შეგ­რო­ვი­ლი, გია და რო­მან მე­ტი­ვიშ­ვი­ლე­ბის სახ­ლს რომ მი­ად­გნენ, რა დრო­საც სახ­ლი­დან, ოჯა­ხის სიძე - ლე­ვან გამ­რე­კე­ლი გა­მო­ვი­და და მან­ქა­ნის­კენ გა­ე­შუ­რა. იქი­დან გა­მომ­დი­ნა­რე, რომ მას წი­თე­ლი კვერ­ცხი არ აღ­მო­აჩ­ნდა, გა­და­წყვი­ტა პა­ტა­რე­ბის­თვის გული…
  Tags: და, ლი, რე, რი, ბა, ლე, გა, ა, მა, მე
 • 89
  "მითხრა, აღარ შემიძლია, დავიღალეო" - როგორია თემურ წიკლაურის მდგომარეობამომ­ღე­რალ თე­მურ წიკ­ლა­უ­რის ჯან­მრთე­ლო­ბის მდგო­მა­რე­ო­ბა სტა­ბი­ლუ­რად მძი­მეა. "სტა­ბი­ლუ­რად მძი­მეა, ერთი კვი­რის წინ იყო რა­ღაც ნა­პერ­წკა­ლი გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბის. რე­ა­ნი­მა­ცი­ულ გან­ყო­ფი­ლე­ბა­ში, მარ­თვით სუნ­თქვა­ზეა... გო­რის ჰის­პი­ტა­ლი მე­გობ­რებ­მა ურ­ჩი­ეს, კარ­გი კლი­ნი­კაა, კარ­გი სპე­ცი­ა­ლის­ტე­ბი არი­ა­ნო და მარ­თლაც კარ­გი კლი­ნი­კაა. 23 დე­კემ­ბერს ვე­სა­უბ­რე ტე­ლე­ფო­ნით, ანეკ­დო­ტიც მო­ვუ­ყე­ვი, გა­ი­ცი­ნა და მი­თხრა, აღარ შე­მიძ­ლია, და­ვი­ღა­ლე, რამ­დე­ნი დღეა, აქ ვარ, ერთი…
  Tags: და, გა, რე, ბა, რი, ლი, მა, სა, ა, ბი
 • 87
  როგორია იდუმალი ბოშების რეალური ცხოვრება, კულტურა და ტრადიციებიბო­შე­ბი ერთ-ერთ ყვე­ლა­ზე სა­ინ­ტე­რე­სო ტრა­დი­ცი­ე­ბი­სა და კულ­ტუ­რის მქო­ნე ერია. თით­ქმის ყვე­ლა ქვე­ყა­ნა­ში, სა­დაც ისი­ნი არი­ან მი­მო­ფან­ტუ­ლი, თა­ვი­სე­ბუ­რი, დრო­თა გან­მავ­ლო­ბა­ში შეც­ვლილ-შერ­ბი­ლე­ბუ­ლი ათა­დე­ბი აქვთ, თუმ­ცა "ბა­რო­ნი" ანუ უფ­რო­სი ყველ­გან ჰყავთ. მას ყვე­ლა ემორ­ჩი­ლე­ბა. ის წყვეტს შიდა, ხში­რად ოჯა­ხურ კონ­ფლიქ­ტებ­თან და­კავ­ში­რე­ბულ სა­კი­თხებ­საც კი. მათ აქვთ სა­კუ­თა­რი კა­ნო­ნი, რო­მელ­საც თით­ქმის ყო­ველ­თვის ემორ­ჩი­ლე­ბი­ან, ცხოვ­რო­ბენ კომ­პაქ­ტუ­რად…
  Tags: ბი, და, ლი, ბა, ში, სა, დე, ნე, რე, რი
 • 86
  ქე­თე­ვან იაშ­ვი­ლი- ქალი, რომელმაც საქართველოს 400 მილიონის ღირებულების საგანძური დაუტოვაის­ტო­რია ინა­ხავს გე­ნი­ა­ლუ­რი მხატ­ვრე­ბის და მათი შე­მოქ­მე­დე­ბის შე­სა­ხებ ცნო­ბებს, მაგ­რამ სამ­წუ­ხა­როდ, ხში­რად სა­ზო­გა­დო­ე­ბის­თვის უც­ნო­ბი რჩე­ბი­ან ის ადა­მი­ა­ნე­ბი, რომ­ლებ­მაც ხე­ლოვ­ნე­ბის უნი­კა­ლუ­რი ნი­მუ­შე­ბი თა­ო­ბებს შე­მო­უ­ნა­ხეს. თე­ლა­ვე­ლი კო­ლექ­ცი­ო­ნე­რის, ქე­თე­ვან იაშ­ვი­ლის სა­ხე­ლი სა­ზო­გა­დო­ე­ბის დიდი ნა­წი­ლის­თვის არ არის ცნო­ბი­ლი. პრო­ფე­სი­ით ექიმ­მა-კოს­მე­ტო­ლოგ­მა, რომ­ლის ცხოვ­რე­ბის უდი­დე­სი გა­ტა­ცე­ბა ფერ­წე­რუ­ლი ტი­ლო­ე­ბის შე­ძე­ნა იყო, სა­ქარ­თვე­ლოს 400-მი­ლი­ონ ლა­რად შე­ფა­სე­ბუ­ლი სა­გან­ძუ­რი და­უ­ტო­ვა…
  Tags: და, ლი, სა, ნე, ში, ბი, ბის, მე, რი, ბა