როგორ შეიცვალა დედის როლი დროთა განმავლობაში?

დედობა 21-ე საუკუნეში, როგორც არჩევანი და არა შემთხვევითობა – როგორ შეიცვალა დედის როლი დროთა განმავლობაში? ისე­ვე, რო­გორც ბევ­რი სხვა რო­ლი­სა თუ ცნე­ბის აღ­ქმა, 21-ე სა­უ­კუ­ნე­ში დე­დო­ბაც რა­დი­კა­ლუ­რად იც­ვლე­ბა. დღე­ვან­დე­ლი დე­დე­ბი წინა თა­ო­ბე­ბის დე­დებ­თან შე­და­რე­ბით უკვე სხვა­ნა­ი­რე­ბი არი­ან – მათ, სა­ვა­რა­უ­დოდ, უმაღ­ლე­სი გა­ნათ­ლე­ბა აქვთ მი­ღე­ბუ­ლი, სრულ გა­ნაკ­ვეთ­ზე მუ­შა­ო­ბენ, ორ შვილ­ზე მეტი იშ­ვი­ა­თად ჰყავთ და უფრო იშ­ვი­ა­თად იღე­ბენ იმ გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბას, რა­საც ქორ­წი­ნე­ბა ჰქვია.

და­საქ­მე­ბა და­ს­ქ­მე­ბის კუ­თხით, დე­დე­ბი­სა და მა­მე­ბის როლი ახლა უფრო მე­ტად ჰგავს ერ­თმა­ნეთს, ვიდ­რე ოდეს­მე. წინა სა­უ­კუ­ნის უმე­ტე­სი პე­რი­ო­დის გან­მავ­ლო­ბა­ში (და მა­ნამ­დე)მშობ­ლე­ბის მო­ვა­ლე­ო­ბე­ბი მე­ტად სპე­ცი­ა­ლი­ზი­რე­ბუ­ლი იყო. მამა მუ­შა­ობ­და და ანა­ზღა­უ­რე­ბას იღებ­და, დე­დის მუ­შა­ო­ბა კი სახ­ლის საქ­მე­ებს ეხე­ბო­და (რა­საც, თა­ვისმხრივ, ფუ­ლა­დი სარ­გე­ბე­ლი არ მოჰ­ყვე­ბო­და). მაგ­რამ რაც ქა­ლებს გა­ნათ­ლე­ბა­ზე მეტი წვდო­მა მი­ე­ცათ, – ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბის გა­მო­ჩე­ნამ სა­ში­ნაო საქ­მე­ე­ბის სიმ­ძი­მე შე­ამ­ცი­რა, დე­დე­ბი­სა და მა­მე­ბის ფუნ­ქცი­ე­ბის გა­მი­ჯვნა შემ­ცირ­და, უფრო მეტ­მა დე­დამ და­ი­წყო ანა­ზღა­უ­რე­ბის­თვის მუ­შა­ო­ბა და პი­რი­ქით, უფრო მეტი მამა და­კავ­და სახ­ლის საქ­მე­ე­ბით.რა თქმა უნდა, გან­სხვა­ვე­ბა ჯერ კი­დევ არ­სე­ბობს:
გააზიარეთ და მოიწონეთ სტატია:
Pin Share