“დაღვინების ეტაპი” – როდის არის მზად ზოდიაქოს ნიშანი სერიოზული ურთიერთობისთვის?

ადა­მი­ა­ნე­ბი სხვა­დას­ხვა ასაკ­ში ღვინ­დე­ბი­ან და ახერ­ხე­ბენ ისე­თი პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბის სა­კუ­თარ თავ­ზე აღე­ბას, რო­გო­რიც სიყ­ვა­რუ­ლი ან სე­რი­ო­ზუ­ლი ურ­თი­ერ­თო­ბაა. რა გა­ნა­პი­რო­ბებს მათ მზა­ო­ბას? რა თქმა უნდა, ზო­დი­ა­ქოს ნი­შა­ნი.

ასე მა­გა­ლი­თად ვერ­ძე­ბის დიდი ნა­წი­ლი რე­ა­ლუ­რი პარტნი­ო­რო­ბის­თვის 30 წლის შემ­დეგ “ღვინ­დე­ბა”.

კუ­როს შე­უძ­ლია ოჯა­ხი ად­რე­ულ ასაკ­ში შექ­მნას იმი­ტომ რომ, ბუ­ნე­ბით სტა­ბი­ლუ­რო­ბის მოყ­ვა­რუ­ლი ინ­დი­ვი­დია.

ტყუპს ას­ტრო­ლო­გე­ბი ურ­ჩე­ვენ ასე­ვე გვი­ან ქორ­წი­ნე­ბას და ისიც სა­მო­ქა­ლა­ქო წე­სით.

ხოლო კირჩხიბ­მა შე­იძ­ლე­ბა სა­კუ­თა­რი ბუდე თუნ­დაც ად­რე­უ­ლი სტუ­დენ­ტო­ბი­სას მო­ი­წყოს.

ლო­მის­თვის აჯო­ბებს ოჯა­ხი მოგ­ვი­ა­ნე­ბით შექ­მნას. იმი­ტომ რომ, ად­რე­ულ ასაკ­ში მას პარტნი­ო­რებ­ზე გული ად­ვი­ლად უცივ­დე­ბა.

ქალ­წუ­ლი ჯო­ბია ად­რე­ვე და­ქორ­წინ­დეს. იმი­ტომ რომ, წლე­ბის მა­ტე­ბას­თან ერ­თად უზო­მოდ პრე­ტენ­ზი­უ­ლი ხდე­ბა და გა­უძ­ნელ­დე­ბა ქორ­წი­ნე­ბა.

სას­წო­რის ნიშ­ნით და­ბა­დე­ბუ­ლის­თვი­საც მი­ზან­შე­წო­ნი­ლია ადრე ქორ­წი­ნე­ბა. იმი­ტომ რომ, ამ ადა­მი­ა­ნე­ბის­თვის მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია პარტნი­ო­რო­ბის თემა.

მო­რი­ე­ლი კარ­გი იქ­ნე­ბა თუ ქორ­წი­ნე­ბას 25-30 წლებს შო­რის და­გეგ­მავს. ამ ადა­მი­ა­ნე­ბის­თვის ამ მხრივ არც სიჩ­ქა­რე ვარ­გა, არც დაგ­ვი­ა­ნე­ბა.

მშვილ­დოს­ნე­ბის­თვის კი ერ­თმნიშ­ვნე­ლოვ­ნად გვი­ან ასაკ­ში აჯო­ბებს ქორ­წი­ნე­ბა. წი­ნა­აღ­მდეგ შემ­თხვე­ვა­ში მათ რამ­დე­ნი­მე ოჯა­ხის დან­გრე­ვის დიდი პერ­სპექ­ტი­ვა ელით.

თხის რქის­თვის სა­სურ­ვე­ლია ად­რე­ულ ასაკ­ში მო­ე­კი­დოს ოჯახს. იმი­ტომ რომ, ამ ადა­მი­ანს ჩა­ნა­სახ­ში­ვე გა­აჩ­ნია დიდი პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბა.

მერ­წყუ­ლის­თვის ჯო­ბია, თუკი ქორ­წი­ნე­ბა გვი­ა­ნი იქ­ნე­ბა ან სუ­ლაც არა­ო­ფი­ცი­ა­ლუ­რი.

და­ბო­ლოს, თევ­ზებს სჭირ­დე­ბა ძლი­ე­რი მხა­რი ან ძლი­ე­რი ფსი­ქო­ლო­გი­უ­რი მხარ­და­ჭე­რა. ამი­ტომ სა­სურ­ვე­ლია ად­რე­ულ ასაკ­ში ქორ­წი­ნე­ბა.

ambebi.ge

გააზიარეთ და მოიწონეთ სტატია:
Pin Share