მსოფლიოში პანდემიის დასასრულს 2022 წლის გაზაფხულზე ვარაუდობენ, რა ელის საქართველოს?

“კო­ვიდ-19“-ის სა­წი­ნა­აღ­მდე­გო ვაქ­ცი­ნის შემ­ქმნე­ლი კომ­პა­ნია “ფა­ი­ზე­რის“ ხელ­მძღვა­ნელ­მა ალ­ბერტ ბურ­ლამ გა­ნა­ცხა­და, რომ პროგ­რე­სი მთლი­ა­ნად და­მო­კი­დე­ბუ­ლია ვაქ­ცი­ნე­ბის ათ­ვი­სე­ბა­სა და ჯო­გუ­რი იმუ­ნი­ტე­ტის ზო­მა­ზე. ბურ­ლას გან­ცხა­დე­ბით, ამი­ე­რი­დან ნორ­მად და­წეს­დე­ბა ყო­ველ­წლი­უ­რი ვაქ­ცი­ნა­ცია და შე­იქ­მნე­ბა ვაქ­ცი­ნე­ბი, რო­მელ­თა მოქ­მე­დე­ბა სულ მცი­რე ერთი წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში გაგ­რძელ­დე­ბა.

https://www.ambebi.ge/

გააზიარეთ და მოიწონეთ სტატია: