“ჩემი უკრაინელი მეგობრები უძლებენ, ეს ნიშნავს, რომ მეც უნდა გავუძლო…“ – რას ამბობს ლაიმა ვაიკულე რუსეთის აგრესიაზე?

“გა­ა­ჩე­რეთ ომი, გე­მუ­და­რე­ბით!“ – ამ ში­ნა­არ­სის ვი­დე­ო­მი­მარ­თვა ცნო­ბილ­მა ლატ­ვი­ელ­მა მომ­ღე­რალ­მა ლა­ი­მა ვა­ი­კუ­ლემ ჯერ კი­დევ მარ­ტის და­სა­წყის­ში, აშშ-დან გა­ავ­რცე­ლა. ის ამა­ვე ვი­დე­ო­ში ჰყვე­ბო­და თა­ვის კი­ე­ველ მე­გო­ბარ მუ­სი­კოს­ზე, რო­მე­ლიც ბომ­ბებს თავ­შე­სა­ფარ­ში ემა­ლე­ბო­და.

“ახლა მო­გიყ­ვე­ბით ჩემს ის­ტო­რი­ას. დღეს და­ვუ­რე­კე ჩემს მუ­სი­კოსს კი­ევ­ში, ის იყო ბნელ შე­ნო­ბა­ში, თავ­შე­სა­ფარ­ში, მას­თან ერ­თად იყ­ვნენ ბავ­შვე­ბი, მას მე ყვე­ლა­ნა­ი­რი დახ­მა­რე­ბა შევ­თა­ვა­ზე, სა­პა­სუ­ხოდ კი მი­თხრა, – ლა­ი­მა, გა­ი­ღი­მე, მინ­და, ასე­თი და­გი­მახ­სოვ­როო… არა ომს, არა სიკ­ვდილს, გა­ა­ჩე­რეთ ომი, გე­მუ­და­რე­ბით!“ – ამ­ბობს მომ­ღე­რა­ლი ვი­დე­ო­მი­მარ­თვა­ში, რო­მე­ლიც მის “ინ­სტაგ­რამ­გვერ­დზე” გავ­რცელ­და.

მომ­ღე­რა­ლი ამ­ჟა­მად აშშ-ში იმ­ყო­ფე­ბა, სა­დაც თე­ბერ­ვალ­ში, ცხოვ­რე­ბის მეგ­ზურ ან­დრეი ლატ­კოვ­სკის­თან ერ­თად გა­ემ­გზავ­რა და გავ­რცე­ლე­ბუ­ლი ინ­ფორ­მა­ცი­ით, ლატ­ვი­ა­ში ზა­ფხუ­ლამ­დე არ დაბ­რუნ­დე­ბა. მისი ამე­რი­კა­ში ყოფ­ნის მი­ზე­ზი კი ჯან­მრთე­ლო­ბის პრობ­ლე­მე­ბია.

ის ამ­ბობს, რომ, უკ­რა­ი­ნა­ში რუსი ოკუ­პან­ტე­ბის აგ­რე­სი­ის დროს, ულა­მა­ზოა მის პრობ­ლე­მებ­ზე ლა­პა­რა­კი.

“ახლა არა­სად ვჩნდე­ბი, რად­გან სა­კუ­თა­რი ომი მაქვს, რო­მელ­საც უნდა გა­ვუმკლავ­დე. მეტს ვე­რა­ფერს ვი­ტყვი, ახლა არას­წო­რი იქ­ნე­ბა სა­კუ­თარ პრობ­ლე­მებ­ზე ლა­პა­რა­კი“, – ამ­ბობს მომ­ღე­რა­ლი ერთ-ერთ გა­მო­ცე­მას­თან. მას ჯერ კი­დევ გა­სუ­ლი სა­უ­კუ­ნის 80-იანი წლე­ბის მი­წუ­რულს სწო­რედ აშშ-ში ყოფ­ნი­სას და­უს­ვეს სიმ­სივ­ნის დი­აგ­ნო­ზი, ის წლე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში ებ­რძო­და ავად­მყო­ფო­ბას და რო­გორც ამ­ბობ­და, მო­ა­ხერ­ხა და და­ა­მარ­ცხა.

ამ­ჯე­რად ძველ­მა ავა­დო­ბამ შე­ახ­სე­ნა თავი თუ სხვა პრობ­ლე­მე­ბი აქვს, უც­ნო­ბია. 68 წლის ვა­ი­კუ­ლე ამ­ბობს, რომ მუდ­მი­ვად ხაზ­ზეა უკ­რა­ი­ნელ მე­გობ­რებ­თან.

“ჩემი უკ­რა­ი­ნე­ლი მე­გობ­რე­ბი უძ­ლე­ბენ ამ ყვე­ლა­ფერს, ეს ნიშ­ნავს, რომ მეც უნდა გა­ვუძ­ლო…“ – ამ­ბობს ის.

 

გააზიარეთ და მოიწონეთ სტატია:
Pin Share