რა ახალი დეტალები ხდება ცნობილი ბიჭზე, ვინც პოლიციელმა სცემა

მე­დი­ა­ში დღეს მძი­მე კად­რე­ბი გავ­რცელ­და, სა­დაც ჩან­და თუ რო­გორ სცდემ­და პო­ლი­ცი­ე­ლი მო­ქა­ლა­ქეს. “ტვ პირ­ვე­ლის” ინ­ფორ­მა­ცი­ით, ძა­ლა­დო­ბის მსხვერ­პლი მო­ზარ­დი იდენ­ტი­ფი­ცი­რე­ბუ­ლია.

“ყრუ­თა კავ­ში­რის” ინ­ფორ­მა­ცი­ით, ეს არის 17 წლამ­დე ახალ­გაზ­რდა, რო­მე­ლიც უბი­ნა­ოა და ქუ­ჩა­ში ცხოვ­რობს. კავ­ში­რის პრე­ზი­დენ­ტი, მაია მე­ტო­ნი­ძე, აცხა­დებს, რომ 17 წლის ლე­ვან ა.-ს პრობ­ლე­მე­ბი სა­მარ­თალ­დამ­ცვე­ლე­ბა­თან ად­რეც ჰქო­ნია.

“ეს ახალ­გაზ­რდა არის 17 წლის ლე­ვან ა., ის უფრო მე­ტყველ პი­რებ­თან მე­გობ­რობს. მათ­თან ერ­თად მოძ­რა­ობს, სახ­ლი არ აქვს და ქუ­ჩა­ში ცხოვ­რობს. მას პრობ­ლე­მე­ბი ჰქონ­და სა­მარ­თლებ­რივ ას­პექ­ტში, თავ­შე­სა­ფარ­ში იყო და გა­მო­იქ­ცა”- მაია მე­ტო­ნი­ძე.

ცნო­ბის­თვის, მომ­ხდარ­თან და­კავ­ში­რე­ბით გან­ცხა­დე­ბა უკვე გა­ავ­რცე­ლა ში­ნა­გან საქ­მე­თა სა­მი­ნის­ტრო­მაც,

“ში­ნა­გან საქ­მე­თა სა­მი­ნის­ტრო, პირ­ველ რიგ­ში გმობს ნე­ბის­მი­ე­რი სა­ხის ძა­ლა­დო­ბას, უწყე­ბის­თვის კა­ტე­გო­რი­უ­ლად მი­უ­ღე­ბე­ლია პო­ლი­ცი­ე­ლის მხრი­დან ნე­ბის­მი­ე­რი ძა­ლა­დობ­რი­ვი ქმე­დე­ბა, რო­მე­ლიც შე­საძ­ლოა, არ­ღვევ­დეს ადა­მი­ა­ნის უფ­ლე­ბებს.

მე­დი­ა­სა­შუ­ა­ლე­ბებ­ში მიმ­დი­ნა­რე წლის 24 იან­ვარს გავ­რცელ­და თბი­ლი­სის მეტ­რო­პო­ლი­ტენ­ში გა­და­ღე­ბუ­ლი ვი­დე­ო­მა­სა­ლა, სა­დაც პო­ლი­ცი­ე­ლის მხრი­დან შე­საძ­ლო და­ნა­შა­უ­ლის ჩა­დე­ნის ფაქ­ტია ასა­ხუ­ლი.ში­ნა­გან საქ­მე­თა სა­მი­ნის­ტროს გე­ნე­რა­ლურ­მა ინ­სპექ­ცი­ამ ვი­დე­ო­მა­სა­ლის გავ­რცე­ლე­ბის­თა­ნა­ვე და­ი­წყო ფაქ­ტის მოკ­ვლე­ვა, რომ­ლის ფარ­გლებ­ში მო­პო­ვე­ბუ­ლი მა­სა­ლე­ბი უკვე გა­და­უგ­ზავ­ნა სა­ხელ­მწი­ფო ინ­სპექ­ტო­რის სამ­სა­ხურს.

სა­ხელ­მწი­ფო ინ­სპექ­ტო­რის სამ­სა­ხურ­მა პო­ლი­ცი­ე­ლის მხრი­დან ძა­ლა­დო­ბით უფ­ლე­ბა­მო­სი­ლე­ბის გა­და­მე­ტე­ბის ფაქ­ტზე გა­მო­ძი­ე­ბა სის­ხლის სა­მარ­თლის კო­დექ­სის 333-ე მუხ­ლით და­ი­წყო”, – ნათ­ქვა­მია გან­ცხა­დე­ბა­ში.

გააზიარეთ და მოიწონეთ სტატია:
Pin Share