მსოფლიოში ყველაზე ჭკვიანი ადამიანი, რომლის შესახებაც არავინ არაფერი იცის

მსოფ­ლი­ოს არა­ერ­თი გე­ნი­ო­სი ჰყავ­და და ჰყავს, თუმ­ცა მათ შო­რის იყო ერთი, გა­მორ­ჩე­უ­ლი ადა­მი­ა­ნი, რომ­ლის მსგავ­სი ნი­ჭის პატ­რო­ნი არა­ვინ და­ბა­დე­ბუ­ლა. სა­უ­ბა­რია უი­ლი­ამ ჯე­იმს სი­დის­ზე, რომ­ლის ინ­ტე­ლექ­ტის კო­ე­ფი­ცი­ენ­ტიც გა­ო­ცე­ბას იწ­ვევს.

ალ­ბერტ აინშტა­ი­ნის ინ­ტე­ლექ­ტის კო­ე­ფი­ცი­ენ­ტი (IQ) და­ახ­ლო­ე­ბით 160 იყო, ისა­აკ ნი­უ­ტო­ნის 190, მარკ ცუ­კერ­ბერ­გის – 152. ამ ადა­მი­ა­ნე­ბის გე­ნი­ო­სო­ბა­ში ეჭვი არა­ვის შე­აქვს, მაგ­რამ სი­დი­სის გო­ნებ­რი­ვი შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბი გა­ცი­ლე­ბით მეტი იყო. მისი IQ 250-დან 300-მდე მერ­ყე­ობ­და.
სი­დისს ყვე­ლა­ზე ინ­ტე­ლექ­ტუ­ა­ლურ ადა­მი­ანს უწო­დე­ბენ რო­მელ­საც ოდეს­მე უცხოვ­რია. ის იყო მა­თე­მა­ტი­კო­სი და ამავდრო­უ­ლად ლინგვის­ტი. ავ­ტო­რია სხვა­დას­ხვა წიგ­ნე­ბის, თუმ­ცა სამ­წუ­ხა­როდ, მის

შე­სა­ხებ რე­ა­ლუ­რად ძა­ლი­ან ცო­ტამ თუ იცის.

უი­ლი­ა­მი ნიუ იორკში 1898 წელს და­ი­ბა­და. მისი მამა, ბო­რი­სი ფსი­ქო­ლო­გი იყო, რო­მელ­საც ჰარ­ვარ­დი ჰქონ­და დამ­თავ­რე­ბუ­ლი, დე­დას მე­დი­ცი­ნის დოქ­ტო­რის ხა­რის­ხი ჰქონ­და. მისი მშობ­ლე­ბი ძა­ლი­ან ჭკვი­ა­ნი ადა­მი­ა­ნე­ბი იყ­ვნენ,უი­ლი­ა­მის ნიჭი კი არ იყო ჩვე­უ­ლებ­რი­ვი. მას გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი უნა­რე­ბი ჰქონ­და.
უი­ლი­ა­მის მამა, ბო­რის სი­დი­სი
რო­დე­საც უი­ლი­ა­მი 18 თვის იყო, მას უკვე შეს­ძლე­ბია “ნიუ იორკ თა­იმ­სის“ წა­კი­თხვა, ხოლო 8 წლის ბი­ჭუ­ნა 8 ენა­ზე სა­უბ­რობ­და და ეს ენე­ბი თა­ვი­სით უს­წავ­ლია. მან ამ ასაკ­ში იცო­და ლა­თი­ნუ­რი, ბერ­ძნუ­ლი, ფრან­გუ­ლი, რუ­სუ­ლი, გერ­მა­ნუ­ლი, ებ­რა­უ­ლი ენა, თურ­ქუ­ლი და სომ­ხუ­რი, გარ­და ამი­სა მან სა­კუ­თა­რი ენა გა­მო­ი­გო­ნა, რო­მელ­საც Vendergood-ს უწო­დე­ბენ.

ის გახ­და ყვე­ლა­ზე ახალ­გაზ­რდა ადა­მი­ა­ნი, რო­მელ­მაც ჰარ­ვარ­დში ჩა­ა­ბა­რა. უი­ლი­ა­მი 9 წლის იყო, რო­დე­საც ჰარ­ვარ­დში სცა­და ჩა­რი­ცხვა, თუმ­ცა არ მი­ი­ღეს, 2 წლის შემ­დეგ კი, 11 წლის უი­ლი­ა­მი უნი­ვერ­სი­ტე­ტის ყვე­ლა­ზე ახალ­გაზ­რდა სტუ­დენ­ტი გახ­და. ჰარ­ვარ­დში სწავ­ლის და­წყე­ბი­დან ერთ წე­ლი­წად­ში მისი ცოდ­ნა მა­თე­მა­ტი­კა­ში უკვე იმ­დე­ნად შთამ­ბეჭ­და­ვი იყო, რომ თა­ვად­ვე ას­წავ­ლი­და ლექ­ტო­რებს. ბა­კა­ლავ­რის ხა­რის­ხი 16 წლის ასაკ­ში მი­ი­ღო.
სი­დი­სის გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი ნი­ჭის შე­სა­ხებ მალე საქ­ვეყ­ნოდ გახ­და ცნო­ბი­ლი და პო­პუ­ლა­რო­ბა მო­ი­პო­ვა, თუმ­ცა, რო­გორც ჩანს, დი­დად არ ხიბ­ლავ­და ეს. ახალ­გაზ­რდა უი­ლი­ამ­მა ერთ-ერთ ჟურ­ნა­ლისტს ინ­ტერ­ვი­უს დროს უთხრა, რომ მას “სრულ­ყო­ფი­ლად“ ცხოვ­რე­ბა სურ­და, ასე­თი ცხოვ­რე­ბა კი მისი აზ­რით მა­შინ ექ­ნე­ბო­და, თუ გან­მარ­ტო­ვე­ბით იცხოვ­რებ­და. ასე­ვე მან თქვა, რომ არ და­ქორ­წი­ნე­ბო­და, სა­ნამ რო­მე­ლი­მე ქალი თა­ვად არ სთხოვ­და ქორ­წი­ნე­ბას.

აღ­სა­ნიშ­ნა­ვია, რომ მისი მამა გან­სა­კუთ­რე­ბულ მიდ­გო­მებს იყე­ნებ­და შვი­ლის აღ­ზრდის დროს იმის­თვის, რომ ინ­ტე­ლექტს გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი შე­დე­გი ჰქო­ნო­და. რო­დე­საც უი­ლი­ა­მი გა­ი­ზარ­და, თვლი­და, რომ მა­მას არას­წო­რი მიდ­გო­მე­ბი ჰქონ­და და თა­ვი­სი ცხოვ­რე­ბის არას­წო­რად წარ­მარ­თვა­ში მას ადა­ნა­შა­უ­ლებ­და 1923 წელს ბო­რი­სი (უი­ლი­ა­მის მამა) გარ­და­იც­ვა­ლა, უი­ლი­ა­მი მის დაკ­რძალ­ვა­საც კი არ და­ეს­წრო.
გე­ნი­ო­სი სი­ღა­რი­ბე­ში ცხოვ­რობ­და და მისი სამ­სა­ხუ­რი არ იყო მა­ღა­ლა­ნა­ზღა­უ­რე­ბა­დი. კლერ­კად მუ­შა­ობ­და, თუმ­ცა სა­ზო­გა­დო­ე­ბა­ში მა­ინც ცნო­ბი­ლი იყო და პრე­სა ყო­ველ­თვის ინ­ტე­რეს­დე­ბო­და მისი პერ­სო­ნით. 1924 წელს რე­პორ­ტი­ო­რებ­მა აღ­მო­ა­ჩი­ნეს, რომ უნი­ჭი­ე­რეს ადა­მი­ა­ნად აღი­ა­რე­ბუ­ლი ბიჭი კვი­რა­ში მხო­ლოდ 23 დო­ლარს გა­მო­ი­მუ­შა­ვებ­და და გა­ზე­თე­ბის სტა­ტი­ე­ბის მთა­ვარ გვერ­დზე სა­თა­უ­რე­ბად სწო­რედ ეს ამ­ბა­ვი გა­მო­ა­ტა­ნეს. მას დას­ცი­ნოდ­ნენ და ამ­ბობ­დნენ, რომ ინ­ტე­ლექ­ტმა ძალა და­კარ­გა და რომ აღარ ისე­თი ჭკვი­ა­ნი, რო­გორც ბავ­შვო­ბა­ში. თუმ­ცა ეს არ იყო მარ­თა­ლი.

უი­ლი­ამ­მა მრა­ვა­ლი ღი­რე­ბუ­ლი წიგ­ნი და­წე­რა მა­თე­მა­ტი­კი­სა და ლინგვის­ტუ­რი სა­კი­თხე­ბის შე­სა­ხებ, მაგ­რამ არ იყე­ნებ­და თა­ვის სა­ხელს და სხვა­დას­ხვა ფსევ­დო­ნი­მით წერ­და. სი­დი­სი სო­ცი­ა­ლის­ტი იყო. ის 1919 წელს ბოს­ტონ­ში, სო­ცი­ა­ლის­ტთა მიერ გა­მარ­თულ აღ­ლუმ­ში მო­ნა­წი­ლე­ო­ბის­თვის და­ა­კა­ვეს და 18 თვე ცი­ხე­ში გა­ა­ტა­რა.

ცი­ხი­დან გა­მოს­ვლის შემ­დეგ, უი­ლი­ა­მი გან­მარ­ტო­ე­ბით ცხოვ­რობ­და. მო­შო­რე­ბუ­ლი იყო ოჯახს და ადა­მი­ა­ნი, რო­მელ­საც შე­ეძ­ლო მსოფ­ლიო შე­ეც­ვა­ლა, 46 წლის ასაკ­ში გარ­და­იც­ვა­ლა ისე, რო­გორც “არა­ვინ”. გარ­დაც­ვა­ლე­ბის მი­ზე­ზი ტვინ­ში სის­ხლჩაქ­ცე­ვა გახ­და.
გააზიარეთ და მოიწონეთ სტატია:

მსგავსი სტატიები

 • 93
  კალანდა გურიაში - ეთნოგრაფ სერგი მაკალათიას მოგონებებიდანროგორ ხვდებოდნენ გურულები ახალ წელს ცნობილი ქართველი ეთნოგრაფისა და ისტორიის მეცნიერებათა პროფესორის სერგი მაკალათიას ნაშრომის „ახალწელიწადი საქართველოში“ (1827 წლის გამოცემა) მიხედვით ძველად საქართველოში  ახალი წლის დასაწყისად  სხვადასხვა დრო და რიცხვი იყო მიჩნეული. მე-11 საუკუნიდან მიღებული იყო ორგვარი წელთაღრიცხვა, პირველი სექტემბერი და პირველი იანვარი. ერთი მათგანი განმწესებული იყო საეკლესიო წელთაღრიცხვისათვის ხოლო…
  Tags: და, საზოგადოება, მთავარი, თემა, ახალი, ამბები
 • 93
  შეზღუდვები, რომლებიც ქვეყანაში 1-ლი აპრილიდან მოიხსნებასაკოორდინაციო საბჭოს  გადაწყვეტილებით, 1-ლი აპრილიდან ქვეყანაში კიდევ 2 შეზღუდვა მოიხსნება. კერძოდ, მოიხსენება შემდეგი შეზღუდვები: რეგულაციების დაცვით მუშაობის განახლების საშუალება მიეცემათ საბავშვო გასართობ ცენტრებს; გაიხსნება და საქმიანობას განაახლებენ კინოთეატრები.
  Tags: ლი, და, საზოგადოება, მთავარი, თემა, ახალი, ამბები
 • 93
  "როგორ ველაპარაკოთ შვილებს?“ – გურამ მეგრელიშვილიმშობლები ბევრს ვფიქრობთ, როგორი ენით ველაპარაკოთ შვილებს, რომ კავშირი შედგეს მაშინაც კი, როცა თითქოს ჩვენი ინტერესები და შეხედულებები რადიკალურად განსხვავებულია. მიგვაჩნია, რომ დისციპლინა (ხშირად მკაცრი დისციპლინა) აუცილებელია, ჩვენს შვილებს კი ასეთი ხისტი მიდგომა არ სიამოვნებთ და აქვთ პროტესტის ისეთი ფორმა, რომელიც ახლა ჩვენში იწვევს აგრესიას და ხდება კონფლიქტი, ან უარესი…
  Tags: და, საზოგადოება, მთავარი, თემა, ახალი, ამბები
 • 93
  გაყიდოს საპატრიარქომ ხატებზე აჩორჩხლილი ოქრო-ვერცხლი და ღარიბები დააპუროს- დეკანოზიდეკანოზი ილია ჭიღლაძე სოციალურ ქსელში სტატუსს აქვეყნებს, რომელიც საზოგადოების მხრიდან კრიტიკის ქარცეცხლში მოექცა.   ილია ჭიღლაძე სამების სახურავის გაყიდვას და თანხის გაჭირვებულებისთვის დარიგებას ითხოვს.   “საქართველოში 6 წლიდან 16 წლამდე 10404 ბავშვი სკოლის გარეშეა! ეს ნიშნავს, რომ 6 წლიდან 16 წლამდე ასაკის ათიათასზე მეტი ბავშვი და მათ დამატებული მათი 6…
  Tags: და, საზოგადოება, მთავარი, თემა, ახალი, ამბები