მსოფლიოში ყველაზე ჭკვიანი ადამიანი, რომლის შესახებაც არავინ არაფერი იცის

მსოფ­ლი­ოს არა­ერ­თი გე­ნი­ო­სი ჰყავ­და და ჰყავს, თუმ­ცა მათ შო­რის იყო ერთი, გა­მორ­ჩე­უ­ლი ადა­მი­ა­ნი, რომ­ლის მსგავ­სი ნი­ჭის პატ­რო­ნი არა­ვინ და­ბა­დე­ბუ­ლა. სა­უ­ბა­რია უი­ლი­ამ ჯე­იმს სი­დის­ზე, რომ­ლის ინ­ტე­ლექ­ტის კო­ე­ფი­ცი­ენ­ტიც გა­ო­ცე­ბას იწ­ვევს.

ალ­ბერტ აინშტა­ი­ნის ინ­ტე­ლექ­ტის კო­ე­ფი­ცი­ენ­ტი (IQ) და­ახ­ლო­ე­ბით 160 იყო, ისა­აკ ნი­უ­ტო­ნის 190, მარკ ცუ­კერ­ბერ­გის – 152. ამ ადა­მი­ა­ნე­ბის გე­ნი­ო­სო­ბა­ში ეჭვი არა­ვის შე­აქვს, მაგ­რამ სი­დი­სის გო­ნებ­რი­ვი შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბი გა­ცი­ლე­ბით მეტი იყო. მისი IQ 250-დან 300-მდე მერ­ყე­ობ­და.
სი­დისს ყვე­ლა­ზე ინ­ტე­ლექ­ტუ­ა­ლურ ადა­მი­ანს უწო­დე­ბენ რო­მელ­საც ოდეს­მე უცხოვ­რია. ის იყო მა­თე­მა­ტი­კო­სი და ამავდრო­უ­ლად ლინგვის­ტი. ავ­ტო­რია სხვა­დას­ხვა წიგ­ნე­ბის, თუმ­ცა სამ­წუ­ხა­როდ, მის

შე­სა­ხებ რე­ა­ლუ­რად ძა­ლი­ან ცო­ტამ თუ იცის.

უი­ლი­ა­მი ნიუ იორკში 1898 წელს და­ი­ბა­და. მისი მამა, ბო­რი­სი ფსი­ქო­ლო­გი იყო, რო­მელ­საც ჰარ­ვარ­დი ჰქონ­და დამ­თავ­რე­ბუ­ლი, დე­დას მე­დი­ცი­ნის დოქ­ტო­რის ხა­რის­ხი ჰქონ­და. მისი მშობ­ლე­ბი ძა­ლი­ან ჭკვი­ა­ნი ადა­მი­ა­ნე­ბი იყ­ვნენ,უი­ლი­ა­მის ნიჭი კი არ იყო ჩვე­უ­ლებ­რი­ვი. მას გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი უნა­რე­ბი ჰქონ­და.
უი­ლი­ა­მის მამა, ბო­რის სი­დი­სი
რო­დე­საც უი­ლი­ა­მი 18 თვის იყო, მას უკვე შეს­ძლე­ბია “ნიუ იორკ თა­იმ­სის“ წა­კი­თხვა, ხოლო 8 წლის ბი­ჭუ­ნა 8 ენა­ზე სა­უბ­რობ­და და ეს ენე­ბი თა­ვი­სით უს­წავ­ლია. მან ამ ასაკ­ში იცო­და ლა­თი­ნუ­რი, ბერ­ძნუ­ლი, ფრან­გუ­ლი, რუ­სუ­ლი, გერ­მა­ნუ­ლი, ებ­რა­უ­ლი ენა, თურ­ქუ­ლი და სომ­ხუ­რი, გარ­და ამი­სა მან სა­კუ­თა­რი ენა გა­მო­ი­გო­ნა, რო­მელ­საც Vendergood-ს უწო­დე­ბენ.

ის გახ­და ყვე­ლა­ზე ახალ­გაზ­რდა ადა­მი­ა­ნი, რო­მელ­მაც ჰარ­ვარ­დში ჩა­ა­ბა­რა. უი­ლი­ა­მი 9 წლის იყო, რო­დე­საც ჰარ­ვარ­დში სცა­და ჩა­რი­ცხვა, თუმ­ცა არ მი­ი­ღეს, 2 წლის შემ­დეგ კი, 11 წლის უი­ლი­ა­მი უნი­ვერ­სი­ტე­ტის ყვე­ლა­ზე ახალ­გაზ­რდა სტუ­დენ­ტი გახ­და. ჰარ­ვარ­დში სწავ­ლის და­წყე­ბი­დან ერთ წე­ლი­წად­ში მისი ცოდ­ნა მა­თე­მა­ტი­კა­ში უკვე იმ­დე­ნად შთამ­ბეჭ­და­ვი იყო, რომ თა­ვად­ვე ას­წავ­ლი­და ლექ­ტო­რებს. ბა­კა­ლავ­რის ხა­რის­ხი 16 წლის ასაკ­ში მი­ი­ღო.
სი­დი­სის გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი ნი­ჭის შე­სა­ხებ მალე საქ­ვეყ­ნოდ გახ­და ცნო­ბი­ლი და პო­პუ­ლა­რო­ბა მო­ი­პო­ვა, თუმ­ცა, რო­გორც ჩანს, დი­დად არ ხიბ­ლავ­და ეს. ახალ­გაზ­რდა უი­ლი­ამ­მა ერთ-ერთ ჟურ­ნა­ლისტს ინ­ტერ­ვი­უს დროს უთხრა, რომ მას “სრულ­ყო­ფი­ლად“ ცხოვ­რე­ბა სურ­და, ასე­თი ცხოვ­რე­ბა კი მისი აზ­რით მა­შინ ექ­ნე­ბო­და, თუ გან­მარ­ტო­ვე­ბით იცხოვ­რებ­და. ასე­ვე მან თქვა, რომ არ და­ქორ­წი­ნე­ბო­და, სა­ნამ რო­მე­ლი­მე ქალი თა­ვად არ სთხოვ­და ქორ­წი­ნე­ბას.

აღ­სა­ნიშ­ნა­ვია, რომ მისი მამა გან­სა­კუთ­რე­ბულ მიდ­გო­მებს იყე­ნებ­და შვი­ლის აღ­ზრდის დროს იმის­თვის, რომ ინ­ტე­ლექტს გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი შე­დე­გი ჰქო­ნო­და. რო­დე­საც უი­ლი­ა­მი გა­ი­ზარ­და, თვლი­და, რომ მა­მას არას­წო­რი მიდ­გო­მე­ბი ჰქონ­და და თა­ვი­სი ცხოვ­რე­ბის არას­წო­რად წარ­მარ­თვა­ში მას ადა­ნა­შა­უ­ლებ­და 1923 წელს ბო­რი­სი (უი­ლი­ა­მის მამა) გარ­და­იც­ვა­ლა, უი­ლი­ა­მი მის დაკ­რძალ­ვა­საც კი არ და­ეს­წრო.
გე­ნი­ო­სი სი­ღა­რი­ბე­ში ცხოვ­რობ­და და მისი სამ­სა­ხუ­რი არ იყო მა­ღა­ლა­ნა­ზღა­უ­რე­ბა­დი. კლერ­კად მუ­შა­ობ­და, თუმ­ცა სა­ზო­გა­დო­ე­ბა­ში მა­ინც ცნო­ბი­ლი იყო და პრე­სა ყო­ველ­თვის ინ­ტე­რეს­დე­ბო­და მისი პერ­სო­ნით. 1924 წელს რე­პორ­ტი­ო­რებ­მა აღ­მო­ა­ჩი­ნეს, რომ უნი­ჭი­ე­რეს ადა­მი­ა­ნად აღი­ა­რე­ბუ­ლი ბიჭი კვი­რა­ში მხო­ლოდ 23 დო­ლარს გა­მო­ი­მუ­შა­ვებ­და და გა­ზე­თე­ბის სტა­ტი­ე­ბის მთა­ვარ გვერ­დზე სა­თა­უ­რე­ბად სწო­რედ ეს ამ­ბა­ვი გა­მო­ა­ტა­ნეს. მას დას­ცი­ნოდ­ნენ და ამ­ბობ­დნენ, რომ ინ­ტე­ლექ­ტმა ძალა და­კარ­გა და რომ აღარ ისე­თი ჭკვი­ა­ნი, რო­გორც ბავ­შვო­ბა­ში. თუმ­ცა ეს არ იყო მარ­თა­ლი.

უი­ლი­ამ­მა მრა­ვა­ლი ღი­რე­ბუ­ლი წიგ­ნი და­წე­რა მა­თე­მა­ტი­კი­სა და ლინგვის­ტუ­რი სა­კი­თხე­ბის შე­სა­ხებ, მაგ­რამ არ იყე­ნებ­და თა­ვის სა­ხელს და სხვა­დას­ხვა ფსევ­დო­ნი­მით წერ­და. სი­დი­სი სო­ცი­ა­ლის­ტი იყო. ის 1919 წელს ბოს­ტონ­ში, სო­ცი­ა­ლის­ტთა მიერ გა­მარ­თულ აღ­ლუმ­ში მო­ნა­წი­ლე­ო­ბის­თვის და­ა­კა­ვეს და 18 თვე ცი­ხე­ში გა­ა­ტა­რა.

ცი­ხი­დან გა­მოს­ვლის შემ­დეგ, უი­ლი­ა­მი გან­მარ­ტო­ე­ბით ცხოვ­რობ­და. მო­შო­რე­ბუ­ლი იყო ოჯახს და ადა­მი­ა­ნი, რო­მელ­საც შე­ეძ­ლო მსოფ­ლიო შე­ეც­ვა­ლა, 46 წლის ასაკ­ში გარ­და­იც­ვა­ლა ისე, რო­გორც “არა­ვინ”. გარ­დაც­ვა­ლე­ბის მი­ზე­ზი ტვინ­ში სის­ხლჩაქ­ცე­ვა გახ­და.
გააზიარეთ და მოიწონეთ სტატია:

მსგავსი სტატიები

 • 95
  როგორ გამოიყურება ოტია იოსელიანის სახლ-მუზეუმი და როგორ ხვდება სტუმრებს უმცროსი ოტიაუკვე რამ­დე­ნი­მე წე­ლია წყალ­ტუ­ბო­ში დიდი ქარ­თვე­ლი მწერ­ლის, ოტია იო­სე­ლი­ა­ნის კარ-მი­და­მო­ში, მისი შვი­ლიშ­ვი­ლი, უმ­ცრო­სი ოტია იო­სე­ლი­ა­ნი დამ­კვიდ­რდა. ოტი­ამ და მის­მა მე­უღ­ლემ, ნუცა ცის­კა­რიშ­ვილ­მა სოფ­ლის მე­ურ­ნე­ო­ბას მიჰ­ყვეს ხელი და ახლა სახლ-მუ­ზე­უმ­ში მი­სულ სტუმ­რებს ტრა­დი­ცი­უ­ლი ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბით მი­ღე­ბუ­ლი, ნა­ტუ­რა­ლუ­რი პრო­დუქ­ტე­ბით უმას­პინ­ძლდე­ბი­ან მინ­და ადა­მი­ა­ნებს და­ვა­ნა­ხო, რომ მხო­ლოდ თბი­ლის­ში და დიდ ქა­ლა­ქებ­ში არ ჩქეფს სი­ცო­ცხლე. მინ­და…
  Tags: და, ლი, საზოგადოება, მთავარი, თემა, ახალი, ამბები
 • 94
  9 ცვლილება და რეგულაცია, რაც დღეიდან ამოქმედდება ქვეყანაში1-ლი ივლისიდან ქვეყნის მასშტაბით რამდენიმე ცვლილება ამოქმედდება. მათ შორის, იცვლება ელექტორენერგიის მიმწოდებელი კომპანიები, იზრდება რიგი მოხელეების ხელფასები, სოციალური დახმარება ბავშვებისთვის და ა.შ. „ბიზნესპრესნიუსი“ შეეცადა, ყველა ის მნიშვნელოვანი ცვლილება შეეკრიბა, რაც დღეიდან ამოქმედდა საქართველოში. ელექტრომიმწოდებელი კომპანიები იცვლება თბილისსა და რეგიონებში 1-ლი ივლისიდან ელექტრომიმწოდებელი კომპანიები იცვლება. კერძოდ, თბილისში, „თელასს“ ჩაანაცვლებს „თელმიკო“, ხოლო…
  Tags: და, ლი, საზოგადოება, მთავარი, თემა, ახალი, ამბები
 • 94
  "ტყუ­ი­ლად არ აწე­რია მისი სა­ხე­ლი და გვა­რი ოქ­როს­ფერ ასო­ე­ბით!" - რას წერს სანდრა რულოვსისა­ქარ­თვე­ლოს ყო­ფი­ლი პირ­ვე­ლი ლედი სან­დრა სუ­ლოვ­სი სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში პოსტს ავ­რცე­ლებს, რომ­ლი­თაც ტე­ლე­წამ­ყვანს, მაია ასა­თი­ანს მი­მარ­თავს: "ცრემ­ლი­ა­ნი თვა­ლე­ბით და­ვამ­თავ­რე მაია ასა­თი­ა­ნის წიგ­ნი: "სი­ცო­ცხლე ოც­და­ხუთ­ჯერ წამ­ში". ძლი­ე­რი ქა­ლის ძა­ლი­ან ემო­ცი­უ­რი და სა­ინ­ტე­რე­სო ავ­ტო­ბი­ოგ­რა­ფი­უ­ლი წიგ­ნი: ყდა­ზე ტყუ­ი­ლად არ აწე­რია მისი სა­ხე­ლი და გვა­რი ოქ­როს­ფერ ასო­ე­ბით!" - წერს რუ­ლოვ­სი. ცნო­ბის­თვის, მაია ასა­თი­ან­მა ავ­ტო­ბი­ოგ­რა­ფი­უ­ლი წიგ­ნი და­წე­რა და…
  Tags: და, ლი, საზოგადოება, მთავარი, თემა, ახალი, ამბები
 • 93
  მსოფლიო პატრიარქმა ბართლომეოსმა საშობაო ეპისტოლე ქართულადაც გამოაქვეყნაკონსტანტინოპოლის მთავარეპისკოპოსმა, მსოფლიო პატრიარქმა ბართლომეოსმა საშობაო ეპისტოლე სხვადასხვა ენაზე, მათ შორის, ქართულად გამოაქვეყნა. მსოფლიო პატრიარქის საშობაო ეპისტოლეს ქართულ ტექსტს მსოფლიო საპატრიარქო ავრცელებს. „ეკლესიას სისავსეს: მადლი, წყალობა და მშვიდობა ბეთლემში შობილი იესო ქრისტესი * * * ქრისტეში ყოვლად ღირსეულნო ძმანო და საყვარელნო შვილნო, ვმოგზაურობთ ყოვლადწმინდა ქალწულთან ერთად, და მადლიერების გრძნობით გამსჭვალულნი, მოუთმენლად…
  Tags: და, საზოგადოება, მთავარი, თემა, ახალი, ამბები