ძველი დოკუმენტების მიხედვით გურიაში ფართოდ იყო გავრცელებული კანაფის მოყვანა

ძველი დოკუმენტების მიხედვით, გურიაში ფართოდ იყო გავრცელებული კანაფის მოუყვანა და მისი პირველადი გადამუშავება, ასევე ირკვევა, რომ…