“იმედის” მტკიცებით…გიული ალასანიამ მიხეილ სააკაშვილისა და ლიზა იასკოს შვილს…ჟასმინ იასკოს კიევში…ძვირადღირებული ბინა და დიდი ოდენობით თანხა გადაუფორმა

ტე­ლე­კომ­პა­ნია “იმე­დი” ავ­რცე­ლებს ინ­ფორ­მა­ცი­ას, რომ მი­ხე­ილ სა­ა­კაშ­ვი­ლის ნო­ტა­რი­უ­ლი თან­ხმო­ბით, გი­უ­ლი ალა­სა­ნი­ამ სა­ა­კაშ­ვი­ლი­სა და ლიზა იას­კოს შვილს ჟას­მინ იას­კოს კი­ე­ვის ცენ­ტრში მდე­ბა­რე ძვი­რა­დღი­რე­ბუ­ლი ბინა და დიდი ოდე­ნო­ბით თან­ხა გა­და­უ­ფორ­მა.

“ქრო­ნი­კის” ინ­ფორ­მა­ცი­ით, ლა­პა­რა­კია მი­ლი­ონ გრივ­ნა­ზე. რაც შე­ხე­ბა ბი­ნას, ტე­ლე­კომ­პა­ნი­ის ინ­ფორ­მა­ცი­ით, აღ­ნიშ­ნუ­ლი ბინა ექ­სპრე­ზი­დენ­ტის დეკ­ლა­რა­ცი­ა­ში არა­სო­დეს ყო­ფი­ლა.

ამ სა­კი­თხზე დას­მულ კი­თხვას გი­უ­ლი ალა­სა­ნი­ამ უპა­სუ­ხა, – ეს სა­ი­დან მო­ი­გო­ნე­თო… წყა­რო

შე­გახ­სე­ნებთ, 2021 წლის ბო­ლოს, მი­ხე­ილ სა­ა­კაშ­ვი­ლის სა­ქარ­თვე­ლო­ში დაბ­რუ­ნე­ბის შემ­დეგ, გავ­რცელ­და მისი და უკ­რა­ი­ნე­ლი პო­ლი­ტი­კო­სის ლიზა იას­კოს ერ­თობ­ლი­ვი ვი­დეო, რო­მელ­შიც ისი­ნი ამ­ბობ­დნენ, რომ ერ­თმა­ნე­თი უყ­ვართ და ერ­თად ცხოვ­რო­ბენ.

ბოლო დროს ვრცელ­დე­ბო­და არა­ო­ფი­ცი­ა­ლუ­რი ინ­ფორ­მა­ცია, რომ ლიზა იას­კომ მი­ხე­ილ სა­ა­კაშ­ვი­ლის­გან შვი­ლი გა­ა­ჩი­ნა, თუმ­ცა ეს დღემ­დე არა­ვის და­უ­დას­ტუ­რე­ბია.

მთავარი

 

 

გააზიარეთ და მოიწონეთ სტატია:
Pin Share