გურული ქალის ანდერძი

ჩამატანეთ უსიკტილოთ:
1. ერი ხელი ზაფხულის და ერი ხელი ზამთრის კაბა, რა ვიცი იქანე რა ამინდებია.
2. მარგატელი.
3. ჩხაპუტა – ერი ხელი მეყოფა.
4. წამლის კოლოფა.
5. რეიზუტი ზამთრის და ზაფხულის.
6. ნევსი და და შავი ძაფი.
7. ადესა ერი ბოთლი. გავასიჯო მინდა იგენს, როლანდიემ რა ღვინის გაკეთება იცოდა.
8. წყალი, ჭაის.
9. პლატუკი – ერთი თავწასაკონად, ერთი ისთე.
10. შარფი – იყოს ზამთრის ერცალს მიმყოფიებ.
11. წიგნი, რაცხა – შორი გზაი თუა, გულს გადავაყოლიებ.
12. ჯანჯუხა 3 ცალი.
12. კოფე.
მღდელს აგენი არ უთხრათ ნენა, მაგენმა მისდა არ იციან გაღმა რა ხთეფა
გააზიარეთ და მოიწონეთ სტატია:
Pin Share