ადამიანი, რომლის ქონებაც მეცნიერებმა ვერ დათვალეს – 10 უმდიდრესი ადამიანი კაცობრიობის ისტორიაში

თქვე­ნი აზ­რით, ვინ უფრო დიდ ქო­ნე­ბას ფლობ­და – რო­კ­ფე­ლე­რი თუ ჩინ­გიზ ხანი? გა­მო­ცე­მა “Time”-მა ყვე­ლა დრო­ის ყვე­ლა­ზე მდი­და­რი ადა­მი­ა­ნე­ბის სია გა­მო­აქ­ვეყ­ნა. ეკო­ნო­მის­ტე­ბი­სა და ის­ტო­რი­კო­სე­ბის გუნდთან მუ­შა­ო­ბის შე­დე­გად, გა­მო­ცე­მამ ერ­თმა­ნეთს შე­ა­და­რა სხვა­დას­ხვა დროს მოღ­ვა­წე ის­ტო­რი­უ­ლი პი­როვ­ნე­ბე­ბის ქო­ნე­ბა და მათი ათე­უ­ლი გა­მო­ავ­ლი­ნა, რო­მე­ლიც ასე გა­მო­ი­ყუ­რე­ბა:

მე­ა­თე ად­გილს ყვე­ლა დრო­ის ყვე­ლა­ზე მდი­და­რი ადა­მი­ა­ნე­ბის სი­ა­ში ჩინ­გის ხანი იკა­ვებს. მის ძი­რი­თად ქო­ნე­ბას რა თქმა უნდა, მი­წე­ბი წარ­მო­ად­გენ­და, აუ­რა­ცხე­ლი რა­ო­დე­ნო­ბის მი­წე­ბი, რო­მელ­საც მონ­ღო­ლე­თის იმ­პე­რი­ის ყა­ე­ნი იპყრობ­და.

მე­ცხრე ად­გილ­ზეა ბილ გე­ით­სი, რო­მე­ლიც ამ­ჟა­მად მსოფ­ლი­ოს უმ­დიდ­რე­სი ადა­მი­ა­ნია. Microsoft-ის დამ­ფუძ­ნებ­ლის ქო­ნე­ბა

126 მი­ლი­არდ დო­ლარს შე­ად­გენს.

“თა­ი­მის” რე­ი­ტინ­გში მერ­ვე ად­გი­ლი ალან რუ­ფუს­მა და­ი­კა­ვა, რო­მე­ლიც ინ­გლი­სის მე­ფის, უი­ლი­ამ დამ­პყრობ­ლის ნა­თე­სა­ვი იყო. რუ­ფუ­სი მე-11 სა­უ­კუ­ნე­ში ინ­გლი­სის ქო­ნე­ბის 7 პრო­ცენტს ფლობ­და. ის 1093 წელს გარ­და­იც­ვა­ლა და მისი ქო­ნე­ბა 11 000 ფუნტ სტერ­ლინგს შე­ად­გენ­და, რაც დღეს 194 მი­ლი­არდ დო­ლა­რა­დაა შე­ფა­სე­ბუ­ლი.

 

მეშ­ვი­დე ად­გილ­ზე კომ­პა­ნია “სტან­დარტ ოი­ლის” დამ­ფუძ­ნე­ბე­ლი ჯონ რო­კ­ფე­ლე­რია, რო­მელ­მაც 341 მი­ლი­არ­დი დო­ლა­რის ოდე­ნო­ბის ქო­ნე­ბა ნავ­თო­ბ­ბიზ­ნე­სით და­აგ­რო­ვა.

მე­ექ­ვსე ად­გი­ლი კომ­პა­ნია US Steel-ს მფლო­ბელ­მა, ყვე­ლა დრო­ის ყვე­ლა­ზე მდი­დარ­მა ამე­რი­კელ­მა ენ­დრიუ კარ­ნე­გიმ და­ი­კა­ვა

 

სი­ა­ში მე­ხუ­თე ად­გილ­ზე მო­უ­ლოდ­ნე­ლად აღ­მოჩ­ნდა იო­სებ სტა­ლი­ნი. რე­ი­ტინ­გის ავ­ტო­რე­ბი ამას იმით ხსნი­ან, რომ სტა­ლი­ნი აკონ­ტრო­ლებ­და უმ­დიდ­რეს ქვე­ყა­ნას და შე­ეძ­ლო ჰქო­ნო­და ყვე­ლა­ფე­რი, რა­საც მო­ი­სურ­ვებ­და. ოფი­ცი­ა­ლუ­რი მო­ნა­ცე­მე­ბით კი, საბ­ჭო­თა კავ­ში­რის მა­შინ­დე­ლი ეკო­ნო­მი­კუ­რი წარ­მო­ე­ბა დღეს 7,5 ტრი­ლი­ონ დო­ლა­რა­დაა შე­ფა­სე­ბუ­ლი.

იგი­ვე მი­ზე­ზით მე­ო­თხე ად­გილ­ზე აღ­მოჩ­ნდა მე-16 სა­უ­კუ­ნის ინ­დო­ე­ლი იმ­პე­რა­ტო­რი აქ­ბარ პირ­ვე­ლი, რო­მე­ლიც ასე­ვე მსოფ­ლიო ეკო­ნო­მი­კუ­რი წარ­მო­ე­ბის 25 პრო­ცენ­ტის მფლო­ბე­ლი იყო.

 

ლი­დე­რე­ბის სა­მე­ულს იწყებს ჩი­ნე­თის იმ­პე­რა­ტო­რი შენ ცუი, რო­მე­ლიც ქვე­ყა­ნას მე-11 სა­უ­კუ­ნე­ში მარ­თავ­და. იმ­პე­რა­ტო­რი მსოფ­ლიო ეკო­ნო­მი­კუ­რი წარ­მო­ე­ბის 25-30 პრო­ცენტს ფლობ­და იმ პე­რი­ოდ­ში.

https://www.allnews.ge

გააზიარეთ და მოიწონეთ სტატია:
Pin Share