“მი­ლი­არ­დი და ვარგისო“- ყველაზე უცნაური სახელები საქართველოში

სა­ქარ­თვე­ლო­ში წლე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში არ­ქმევ­დნენ ბავ­შვებს საყ­ვა­რე­ლი სე­რი­ა­ლის გმი­რე­ბის, მსა­ხი­ო­ბე­ბის თუ სხვა­დას­ხვა სფე­როს ვარ­სკვლა­ვე­ბის სა­ხე­ლებს. თუ ადრე ბრა­ზი­ლი­უ­რი და ვე­ნე­სუ­ე­ლუ­რი სე­რი­ა­ლე­ბის გმი­რე­ბის სა­ხე­ლე­ბი იყო მო­დუ­რი, ბოლო წლებ­ში ისი­ნი თურ­ქუ­ლი სე­რი­ა­ლის გმი­რებ­მა ჩა­ა­ნაც­ვლეს – მა­გა­ლი­თად, 2018 წელს სა­ქარ­თვე­ლო­ში და­ბა­დე­ბულ რამ­დე­ნი­მე ბავ­შვს და­არ­ქვეს მშობ­ლებ­მა ზეჰ­რა, ელი­ფი, ონუ­რი და სხვა ცნო­ბი­ლი სე­რი­ა­ლე­ბის გმი­რე­ბის სა­ხე­ლე­ბი.

თუმ­ცა, სა­ინ­ტე­რე­სო და იშ­ვი­ა­თი სა­ხე­ლე­ბი მხო­ლოდ სე­რი­ა­ლე­ბის გმი­რე­ბით არ შე­მო­ი­ფარ­გლე­ბა. სა­ქარ­თვე­ლო­ში ცხოვ­რო­ბენ ადა­მი­ა­ნე­ბი სა­ხე­ლად მი­ლი­არ­დი, კეკ­ლუ­ცა, გა­რინ­ჩა და სხვა.

ეს სა­ინ­ტე­რე­სო სტა­ტის­ტი­კა AMBEBI.GE-მ სა­ხელ­მწი­ფო სერ­ვი­სე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბის სა­ა­გენ­ტოს ვებ-გვერ­დზე მო­ი­ძია.

სა­ქარ­თვე­ლო­ში ყვე­ლა­ზე იშ­ვი­ა­თი სა­ხე­ლე­ბია:

 • მი­ლი­არ­დი
 • მხე­და­რი
 • ვი­ნა­რი
 • კუ­კუ­შა
 • ედე­მი
 • ფუჩ­ქი
 • ფი­ზი­კა
 • პელე
 • გა­რინ­ჩა
 • ნი­უ­ტო­ნი
 • სევ­და­გულ
 • ფე­მის­ტოკ­ლე
 • კეკ­ლუ­ცა
 • ნექ­ტა­რი
 • ლა­მა­ზი
 • ვარ­გი­სო
გააზიარეთ და მოიწონეთ სტატია:
Pin Share