შემოსავლის რა ნაწილს ხარჯავს მოსახლეობა სურსათის შეძენაზე?

საქსტატმა გამოაქვეყნა შინამეურნეობების (ოჯახების) ხარჯების ამსახველი სტატისტიკა. დოკუმენტის თანახმად, 2020 წელს ოჯახები თვეში საშუალოდ 1,038 ლარს ხარჯავენ. სტატისტიკის მიხედვით, მოსახლეობის ხარჯები 2019 წელთან შედარებით 9.4%-ით შემცირდა, რაც ქვეყანაში არსებული ეკონომიკური კრიზისით არის განპირობებული.

ხარჯების სტრუქტურა ასეთია:

სამომხმარებლო ხარჯები – 70.1%;
არასამომხმარებლო ფულადი ხარჯები, მათ შორის ფინანსური ხარჯები – 22.8%;
არაფულადი ხარჯები – 7.1%.

შესაბამისად, ყველაზე მაღალი ხარჯი სამომხმარებლო პროდუქტების და მომსახურებების შეძენასთან დაკავშირებული ხარჯებია. მათ შორის კი 42%-ით პირველ ადგილზე სურსათის შეძენასთან დაკავშირებული ხარჯებია. მთლიანობაში ხარჯების სტრუქტურა ასეთია:

გააზიარეთ და მოიწონეთ სტატია: