თავადის ქალი გურიელი ნაციონალურ კოსტიუმში 1870 წელი

თავადის ქალი გურიელი ნაციონალურ კოსტიუმში (1870-იანი წლების ფოტო, რუსეთის ეთნოგრაფიული მუზეუმი):

გააზიარეთ და მოიწონეთ სტატია: