2021 წელს ყველაზე დახურული საჯარო დაწესებულება კულტურის სამინისტრო იყო – IDFI-ის კვლევა

ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტმა საქართველოში 2021 წელს საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის შესახებ კვლევის შედეგები გამოაქვეყნა. ორგანიზაციის დასკვნით, 2021 წელს ყველაზე დახურული საჯარო დაწესებულება საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროა.

IDFI-ის ცნობით 2021 წელს კულტურის სამინისტროს გარდა, კიდევ 14 დაწესებულება (მათ შორის, 14 ადგილობრივი თვითმმართველობის მერია და საკრებულო) აღმოჩნდა ისეთი, ორგანიზაციის ყველა განცხადება უპასუხოდ დატოვა.

ამასთან:

 • ცენტრალურ საჯარო დაწესებულებებს შორის საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის ყველაზე მაღალი მაჩვენებლები მიიღო საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ (95,93%)  და საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ  – (95,65%)  ხოლო ყველაზე დაბალი მთავრობის ადმინისტრაციამ  (30,44%) და კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდობის სამინისტრომ (0%);
 • 2021 წელს 285  საჯარო დაწესებულებაში გაგზავნილი 8 446 მოთხოვნიდან  IDFI-იმ  პასუხი მიიღო 6,961 განცხადებაზე (82%);
 • 2021 წელს საჯარო დაწესებულებებში გაგზავნილი 8 446 მოთხოვნიდან, IDFI-იმ  10 დღიანი ვადის დაცვით ინფორმაცია მიიღო  4,545 შემთხვევაში (54%);
 • 2021 წელს საჯარო დაწესებულებების ყველაზე დიდმა ნაწილმა (28%) უპასუხოდ დატოვა ან უარი განაცხადა შიდა აუდიტის ანგარიშების მოწოდებაზე;
 • 2021 წელს კვლავ განსაკუთრებით პრობლემური იყო ისეთი მოთხოვნების უპასუხოდ დატოვება, რომლებიც პანდემიასთან იყო კავშირში და შესაბამისად, ამ ინფორმაციაზე მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესი არსებობდა.მაგ, ჯანდაცვის სამინისტრომ უარი განაცხადა  კორონავირუსის ვაქცინების შესყიდვაზე გაწეული ხარჯების, სამედიცინო დაწესებულებებში მკურნალობის დროს კორონავირუსის დადასტურების შემთხვევების შესახებ ინფორმაციის მოწოდებაზე და სხვ.
 • 2021 წელს დაწესებულებათა კატეგორიების მიხედვით, პროცენტულად ყველაზე მეტი მოთხოვნა უპასუხოდ დატოვეს ან უარი განაცხადეს ინფორმაციის მოწოდებაზე სახელმწიფო შპს-ებმა და ა(ა)იპებმა (80% უპასუხო, უარი); ხოლო, სრულყოფილი პასუხების ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი (84% სრულყოფილი) დაფიქსირდა საჯარო დაწესებულებათა ჯგუფში, რომელიც აერთიანებს: აჭარის ა/რ-ის მთავრობასა და სამინისტროებს, აგრეთვე აფხაზეთის ა/რ-ის მთავრობასა და სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციას.
 • 2021 წელს საჯარო ინფორმაცია სრულყოფილი სახით და 10 დღიანი ვადის დაცვით  13-მა საჯარო დაწესებულებამ გასცა (მათ შორის,  სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურმა, სახალხო დამცველის აპარატმა, ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრმა);
 • 2021 წელს ყველა საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის სრულყოფილი სახით და 10 დღიანი ვადის დაცვით გამცემი უწყებების რიცხვი6-ით შემცირდა.
 • 2021 წელს, წინა წელთან შედარებით  სრულყოფილი პასუხების პროცენტული მაჩვენებელი 2%-ით  გაიზარდა, ხოლო უპასუხოდ დატოვებული მოთხოვნების მაჩვენებელი კი 4%-ით შემცირდა.
 • 2021 წელს სამინისტროებს დაქვემდებარებული უწყებების მიერ უპასუხოდ დატოვებული მოთხოვნები 25%-ით შემცირდა, ხოლო თვითმმართველი ერთეულების მიერ უპასუხოდ დატოვებული მოთხოვნები 10%-ით გაიზარდა.
 • 2021 წელს  საჯარო ინფორმაციის დროულად გაცემის მაჩვენებელი 5%-ით გაუმჯობესდა და  54% შეადგინა.  მიუხედავად პროგრესისა, აღნიშნული მაჩვენებელი 2020 წლის გარდა, 2012 წლის შემდეგ ყველაზე დაბალია.

IDFI-ის მონიტორინგის შედეგების თანახმად, ქვეყანაში საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის ხარისხი წინა წელთან შედარებით 2%-ით გაუმჯობესდა. ორგანიზაციის დასკვნით, მცირედით გაუმჯობესებული მაჩვენებელი, ერთის მხრივ შესაძლებელია შეფასდეს როგორც პანდემიის შედეგად საჯარო დაწესებულებებში შექმნილი  არაორდინალური სიტუაციის გავლენის შესუსტება, ხოლო, მეორე მხრივ, ცალკეული უწყებების (მაგალითად იუსტიციის სამინისტროს მთლიანი სისტემა) წლების განმავლობაში დამკვიდრებული დაბალი ანგარიშვალდებულების პრაქტიკის გაუმჯობესებით, რაც დადებითად აისახა საქართველოს საჯარო სექტორის ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის საერთო მაჩვენებელზე.

გააზიარეთ და მოიწონეთ სტატია:
Pin Share