რ/კ “აგროლიხაურის” წევრთა საყურადღებოდ! (დ)

რ/კ “აგროლიხაურის” (ს/კ 437067200) წევრთა საყურადღებოდ!

ა/წ-ის 15 ივლისს სოფ. ლიხაურის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობაში საღამოს 5 სთ-ზე მოწვეულია რ/კ “აგროლიხაურის” წევრთა რიგგარეშე კრება.

დღის წესრიგი:
1. რ/კ “აგროლიხაურის” დამფუძნებელი წევრების კოოპერატივიდან ნებაყოფლობით გასვლის შესახებ.
/მომხ: ნ. ღლონტი/

2. რ/კ “აგროლიხაურის” ახალწევრებად მიღების თაობაზე გამგეობის 2017 წლის 3 დეკემბრის სხდომის #5 ოქმის დამტკიების შესახებ.
/მომხ: ნ. ღლონტი/

3. კოოპერატივის გარდაცვლილ წევრების ნაცვლად მათი ოჯახის წევრების განცხადების განხილვა რ/კ “აგროლიხაურში” გაწევრიანების შესახებ.
/მომხ: ნ. ღლონტი/

4. ვანო შანიძის (პ/ნ 33001078859) ახალ წევრად მიღების შესახებ
/მომხ: ნ. ღლონტი/

5. მინიმალური პაის განსაზღვრის შესახებ
/მომხ: ნ. ღლონტი/

6. რ/კ “აგროლიხაურის” წევრთა პაის სახის ღირებულების და ოდენობის განსაზღვრა
/მომხ: ნ. ღლონტი/

7. რ/კ “აგროლიხაურის“ (ს/კ 437067200) ახალი წესდების დამტკიცების შესახებ
/მომხ: ნ. ღლონტი/

8. რ/კ “აგროლიხაურის“ გამგეობისა წევრებისა და თავმჯდომარის არჩევის შესახებ
/მომხ: ნ. ღლონტი/

კოოპერტივის წევრთა დასწრება სავალდებულია.

რ/კ “აგროლიხაურის“ გამგეობა

(დ)

 

გააზიარეთ და მოიწონეთ სტატია:
Pin Share