სასოწარკვეთილი დიქტატორის განკარგულება – პუტინმა უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს რუსულ ჯარში მსახურების უფლება მისცა

რუ­სე­თის პრე­ზი­დენ­ტმა, ვლა­დი­მერ პუ­ტინ­მა ხელი მო­ა­წე­რა გან­კარ­გუ­ლე­ბას, რო­მე­ლიც ცვლის რე­გუ­ლა­ცი­ას ჯარ­ში სამ­სა­ხუ­რის პრო­ცე­დუ­რის შე­სა­ხებ.

“რია ნო­ვოს­ტის“ ცნობით, დო­კუ­მენ­ტი იუ­რი­დი­უ­ლი ინ­ფორ­მა­ცი­ის ინ­ტერ­ნეტ პორ­ტალ­ზე გა­მოქ­ვეყ­ნდა.

“ეს დე­ბუ­ლე­ბა გან­სა­ზღვრავს სამ­ხედ­რო სამ­სა­ხუ­რის გავ­ლის წესს მშვი­დო­ბი­ა­ნო­ბის დროს იმ მო­ქა­ლა­ქე­ე­ბის მიერ, რომ­ლებ­საც აქვთ უცხო სა­ხელ­მწი­ფოს მო­ქა­ლა­ქე­ო­ბა, ან ბი­ნად­რო­ბის მოწ­მო­ბა, ან უცხო ქვეყ­ნის ტე­რი­ტო­რი­ა­ზე მო­ქა­ლა­ქის მუდ­მი­ვი ცხოვ­რე­ბის უფ­ლე­ბის და­მა­დას­ტუ­რე­ბე­ლი სხვა დო­კუ­მენ­ტი”, – წერია გან­ცხა­დე­ბა­ში.

აქვე გეტყვით, რომ მო­ქა­ლა­ქე­ო­ბის არმ­ქო­ნე პი­რებს ექ­ნე­ბათ შე­საძ­ლებ­ლო­ბა იმ­სა­ხუ­რონ რუ­სე­თის ჯარ­ში.

გააზიარეთ და მოიწონეთ სტატია:
Pin Share